Skip to main content

Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er firdoblet i løbet af de sidste 20 år

En væsentlig årsag er genoplivning igangsat af lægmand, hvor tidlig erkendelse, opstart af hjerte-lunge redning og brug af en automatisk ekstern defibrillator spiller en afgørende rolle.
Uddrag af figur 2 (Ugeskr Læger 2022;184:V05220356) / figuren stammer fra www.hjertestarter.dk
Uddrag af figur 2 (Ugeskr Læger 2022;184:V05220356) / figuren stammer fra www.hjertestarter.dk

Redaktionen

21. nov. 2022
1 min.

Hvert år får omkring 5.000 danskere pludseligt uventet hjertestop uden for hospital. Statusartiklen Gregers et al gennemgår overlevelseskæden, som nu er en integreret del af både internationale og danske rekommandationer for hjertestopbehandling. Forfatterne konkluderer, at blandt væsentligt iværksatte tiltag tæller uddannelse af lægfolk, sundhedsfaglig 1-1-2-visitation, et nationalt hjertestarternetværk og en hjerteløberordning.

Læs statusartikel
Forbedring af overlevelsen efter hjertestop uden for hospital
Mads Christian Tofte Gregers, Julie Samsøe Kjølbye, Louise Kollander Jacobsen et al