Skip to main content

Overstået COVID-19-infektion er forbundet med øget forekomst af nedsat hjertefunktion

Et studie af patienter med overstået COVID-19-infektion viser påvirket hjertefunktion med nedsat venstre ventrikel-funktion og øget hjertefibrose sammenlignet med aldersmatchede individer. Dermed synes der at være en risiko for postinfektiøs hjertesygdom, som bør monitoreres nærmere.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

14. jan. 2021
02 min

COVID-19-infektion har primært været koblet til patologiske forandringer i lungevæv. Enkelte kasuistikker har tidligere vist hjerteinvolvering, men fænomenet er indtil videre ikke velbeskrevet. Et nyt studie i JAMA Cardiology viser, at hele 78% af patienter med overstået COVID-19-infektion har enten nedsat venstre ventrikel-funktion og/eller øget fibrosering af hjertevævet. Fundet rejser dermed en diskussion om, hvorvidt udvalgte patienter med overstået COVID-19-infektion bør følges op med kardiologisk udredning.

Overlæge, lektor Per Lav Madsen, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »COVID-19-infektion viste sig hurtigt at kunne angribe mange organer, og undersøgelser, der har påvist ikke bare inflammation, men også risiko for trombose- og fibrosedannelse, har gjort det vigtigt også at undersøge hjertefunktion. Puntmann et al har gennemført et vigtigt hjerte-MR-studie af COVID-19-patienter måneder efter ellers veloverstået infektion. Med velgennemførte undersøgelser og god kontrolgruppe har de med såkaldte T1- og T2-mappingsekvenser vist, at hjertemuskulatur er inflammeret hos en meget høj procentdel af patienter selv måneder efter ellers overstået infektion. I de patienter med mest alvorlig affektion var der forhøjede biomarkører for mulig myokardieskade i blodet, og biopsier viste inflammation med lymfocytter. Hos nogle patienter fandt man med gadoliniumkontrastsekvenser tegn på mulig myokardieskade, som det kan ses ved og efter perimyokarditis. Der var ikke tegn på alvorlig hjertefunktionsnedsættelse, men det vil være nødvendigt på sigt at gentage hjerteundersøgelser for at se, om infektionen giver blivende myokardieskade f.eks. fibrosedannelse og måske risiko for stiv hjertemuskulatur«.

Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I et al. Outcomes of cardiovascular magnetic resonance imaging in patients recently recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol 2020;5:1265-73.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen