Skip to main content

Overvægt i barnealderen og risiko for diabetes som voksen

Dansk registerstudie viser, at kun vedvarende overvægt i børneårene øger risikoen for type 2-diabetes som voksen.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. maj 2018
2 min.

Flere studier har vist, at overvægt i barnealderen disponerer til udvikling af type 2-diabetes som voksen. Da vægttab hos voksne kan reducere risikoen for diabetes, og da 20% af børnene på verdensplan er overvægtige, er det relevant at undersøge, om vægttab i barnealderen også nedsætter risikoen for diabetes senere i livet. Ved hjælp af danske registre, herunder informationer fra sessionen, har danske forskere søgt at besvare dette spørgsmål ved at sammenholde vægtudviklingen i barnealderen, ungdommen og den tidlige voksenalder (syvårsalder, 13-årsalder og 17-26-årsalder) og tilstedeværelse af diabetes i voksenalderen. På baggrund af observationer på over 62.000 mænd fandt de, at mens vedvarende overvægt som barn og ung øgede risikoen for diabetes som voksen med ca. fire gange, havde drenge, som var overvægtige som syvårige, men normalvægtige som 13-årige, ikke nogen forhøjet risiko sammenlignet med dem, som ikke var overvægtige på noget tidspunkt.

Professor Carsten Obel, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet: "Dette er meget interessante resultater baseret på et unikt danske datamateriale. Uanset at der er tale om et observationelt studie, som følger borgere fra en anden tid i overvægtudviklingens historie, bør resultaterne ses som argument for at understøtte børns sundhed før puberteten. Og måske især, hvis de er overvægtige ved indskolingsundersøgelsen, at gøre en ekstra indsats for at bedre deres sundhed. Vi bør bruge de unikke muligheder, vi har, ved, at danske kommuner samarbejder i en fælles sundhedslæringsplatform Skolesundhed.dk, og tænke sundhed ind i skoleundervisningen. Vi bør uden tvivl have opmærksomhed både på fysisk og mental sundhed for at få en dybere forståelse af baggrunden for disse fund. Vi kan naturligvis ikke med sikkerhed vide, om normalisering af vægten vil give samme risikoreduktion for nutidens børn, men resultaterne taler for, at vi kombinerer vores unikke muligheder for at følge danske børn med de teknologiske muligheder, vi har i dag, til at udvikle individindividualiserede indsatser og omsætte dem til praksis”.

Bjerregaard LG, Jensen BW, Ängquist L et al. Change in overweight from childhood to early adulthood and risk of type 2 diabetes. N Engl J Med 2018;378:1302-12

Interessekonflikt: CO etablerede i 2007 for Aarhus Universitet Skolesundhed.dk støttet af en bevilling fra Trygfonden- Skolesundhed.dk drives i dag i et samarbejde mellem danske kommuner, Trygfonden og Komiteen for Sundhedsoplysning, hvor CO er deltidsansat.