Content area

|
|

Overvægt og fedme er associeret til betydelig øget dødelighed

Dansk registerstudie baseret på en 40-årig periode viser signifikant association mellem hospitalsdiagnose af overvægt og fedme og øget dødelighed.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Et nyt studie, som integrerer informationer fra flere danske registre, herunder Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret, ser på associationen mellem diagnose af fedme eller overvægt og total og årsagsspecifik mortalitet. Studiet inkluderer ca. 330.000 danskere, som i løbet af tidsperioden 1979-2018 blev registreret i det danske hospitalsvæsen med en diagnose af overvægt eller fedme. Sammenlignet med en referencepopulation matchet på alder og køn på over 1,6 mio. personer, havde patienterne med fedme eller overvægt en ca. 1,7 gange højere risiko for død af alle årsager.

Professor Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, kommenterer: »Dette studie udnytter de muligheder, danske registre giver ved at følge en gruppe patienter i flere årtier frem i tiden og viser en væsentlig overdødelighed blandt patienter med en diagnose af fedme eller overvægt. Der findes mange studier af den generelle befolkning, der viser association mellem overvægt og dødelighed, og dette studie bidrager med viden om den del af befolkningen, som har kontakt med sundhedsvæsenet. Studiet viser, at associationen mellem diagnose af fedme og overvægt og dødelighed er særligt stærk for yngre personer og for personer uden anden sygelighed og viser også, at overdødeligheden er lidt højere for personer med længere uddannelse end personer med kortere uddannelse. Disse resultater afspejler sandsynligvis, at højere alder og anden komorbiditet udtynder betydningen af fedme og overvægt, og at referencepopulationens dødelighed også stiger med højere alder og anden komorbiditet. Med hensyn til validiteten af data fremhæver forfatterne, at kompletheden af en hospitalsdiagnose af fedme og overvægt er relativ lav, hvilket betyder, at mange patienter med fedme eller overvægt ikke registreres med en diagnose. Det afspejler nok en vis skævhed i registreringen af fedme og overvægt, idet det nok er patienter, hvor overvægt eller fedme har størst klinisk betydning, som har fået påført diagnosen. I disse år stiger prævalensen af overvægt og fedme verden over, og studiets resultater bidrager til forståelsen af, hvad overvægt og fedme betyder for risikoen for død i en klinisk undergruppe af befolkningen«.

Gribsholt SB, Farkas DK, Thomsen RW et al. Mortality among Danish patients with a hospital diagnosis of overweight or obesity over a 40-year period. Clin Epidemiol 2022:14 309-325.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar