Skip to main content

Overvægt og risiko for svært forløb af SARS-CoV-2-infektion

Overvægt og svær overvægt øger risikoen for pulmonale komplikationer ved COVID-19-sygdommen.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

15. apr. 2020
02 min

Tidligere studier har vist, at overvægt og især svær overvægt øger risiko for både samfundserhvervet pneumoni og for pneumoni som komplikation til influenza. De første rapporter for forløbet af COVID-19 har ud over høj alder og tilstedeværelse af kroniske sygdomme, såsom diabetes, også tydet på, at overvægt kan være en risikofaktor for et alvorligere forløb af infektionen. To nye studier fra henholdsvis Frankrig og USA fokuser på forekomst af overvægt og svær overvægt blandt patienter med COVID-19, som henvender sig på et sygehus og på behovet for indlæggelse og overflyttelse til intensivafdelingen i relation til body mass index (BMI). Begge studier konkluderer, at overvægt og især svær overvægt øger risikoen for både indlæggelse og intensiv behandling: i studiet fra New York havde patienter med BMI over 35 kg/m2 ca. 2,2 gange højere risiko for indlæggelse og 3,6 gange højere risiko for overflytning til en intensivafdeling end normalvægtige.

Professor Arne Astrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, kommenterer: »Det er velkendt, at personer med fedme har svækket immunologisk beredskab over for virale infektioner, nemmere bliver inficeret og har øget risiko for at udvikle komplikationer og blive hospitaliseret. Dertil kommer alveolær hypoventilation, som øger risikoen for pulmonale infektioner. De nye studier påviser, at disse forhold også gælder for SARS-CoV-2. Konkret finder studierne, at hos de patienter, som krævede respiratorbehandling, havde 76% et BMI større end 30 kg/m2, og at fedme var en risikofaktor for respiratorkrævende komplikationer, som var uafhængig af alder, diabetes og hypertension. Det er vigtigt, at læger og sundhedsmyndigheder er opmærksomme på, at personer med fedme er en stor og vigtig risikogruppe, som bør have mindst samme opmærksomhed som patienter med type 2-diabetes«.

Simonnet A, Chetboun M, Poissy J et al. High prevalence of obesity in severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) requiring invasive mechanical ventilation. Obesity 2020, online 9 april.

Lighter J, Phillips M, Hochman S et al. Obesity in patients younger than 60 years is a risk factor for Covid-19 hospital admission. Clin Infect Dis 2020, online 9 april.

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen