Skip to main content

Oxidative DNA damage in the male: effects of oestrogens and phthalates

Cand.scient. Anja Wellejus: Cand.scient. Anja Wellejus

2. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført ved Farmakologisk Institut og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Incidensen af testikelkræft er steget markant samtidig med, at der er sket et muligt fald i sædkvaliteten. Mekanismerne er ukendte, men miljøfremmede stoffer kan muligvis bidrage til sådanne effekter via dannelse af reaktive iltforbindelser. Formålet med dette studie var at undersøge, om udvalgte hormonforstyrrende stoffer kunne inducere oxidative DNA-skader i testikelceller fra rotter.

Østrogenet, 17α-ethinyløstradiol, EE, blev indsprøjtet i unge og fuldvoksne hanrotter. Få timer efter blev lever, nyrer og testikler udtaget og analyseret for oxidativ DNA-skade i form af en stigning af det oxiderede nukleosid: 8-oxo-7,8-dihydro-2-deoxyguanosin (8-oxodG). 8-oxodG er en hyppigt anvendt biomarkør, der kan baseparre forkert og derved skabe mutationer. I testiklerne blev der fundet øget oxidativ skade i ældre dyr i forhold til i yngre og en dosisrelateret stigning i 8-oxodG i de unge dyr.

Inkubation af en enkeltcellesuspension af rottetestikelceller med EE gav øget oxidativ DNA-skade ved forholdsvis lave koncentrationer, og en koinkubation med et antiøstrogen kunne modvirke skadeeffekten. Dette tyder på, at EE kan inducere oxidativ DNA-skade via en østrogenreceptormedieret mekanisme. Redox-status var uændret efter inkubation af testikelceller med EE, hvilket tyder på, at dannelsen af reaktive iltforbindelser sker i kernen og ikke påvirker det generelle niveau.

Desuden blev det undersøgt, om dibutylphthalat, en blødgører, påvirkede 8-oxodG-niveauet i lever, nyrer og testikler ved eksponering perinatalt og i unge rotter. 8-oxodG-niveauet for alle organerne i de unge rotterne og i testiklerne fra de rotter, der var eksponeret perinatalt, var uændret, mens der var en stigning i oxidativ skade i levervæv, hvilket kan forklares ved en peroxisomproliferatorvirkning fra dyr eksponeret perinatalt.

Forf.s adresse: Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, c/o Farmakologisk Institut, Panum Instituttet, bygning 18.5., Blegdamsvej 3, 2200 København N.

E-mail: anja.wellejus@farmakol.ku.dk

Forsvaret finder sted den 3. juni 2002, kl. 14.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Bedømmere: Jesper Bo Nielsen, Jørn Holme, Norge, og Niels Erik Skakkebæk.

Vejledere: Steffen Huitfelt Loft, Erik Ernst og Henrik Enghusen Poulsen.