Content area

|
|

Pas på hovedet - på med cykelhjelmen!

Forfatter(e)

Lars Uhrenholt, Ole Brink & Ole Ingemann-Hansen
Ugeskr Læger 2020;182:V205038

Vi bruger cykelhjelm som aldrig før, men gør det nogen forskel og i så fald: Kan det gøres endnu bedre?

I en skadestueopgørelse fra Odense Universitetshospital illustreres en tydelig adfærdsændring blandt børn på cykel, idet langt flere anvender cykelhjelm i dag end i starten af 1980’erne, hvor det stort set var et ukendt fænomen at se børn bruge cykelhjelm [1]. Studiet rapporterer desuden en halvering af hovedskader og alvorlige hovedskader blandt de unge cyklister gennem undersøgelsesperioden på 25 år, samtidig med at brugen af cykelhjelm i samme periode steg fra ingen brug til brug hos ca. 50% af de tilskadekomne.

I talrige studier, systematiske review og metaanalyser konkluderes det samstemmende med undersøgelsen fra Odense, at en anvendt cykelhjelm reducerer risikoen for alvorlig hovedskade med 50-60%, og desuden reduceres risikoen for død [2, 3]. Senest har en undersøgelse fra traumecentret i Aarhus vist, at der blandt børn op til 15-årsalderen, som blev modtaget som potentielt hårdt kvæstede, var 11% cyklister, og at hovedskader var de hyppigste og mest alvorlige skader [4].

I Danmark omkommer der hvert år omkring 28 cyklister i en trafikulykke. Ikkepublicerede retsmedicinske opgørelser fra Aarhus Universitet viser, at kun ganske få trafikdræbte cyklister obduceres, og at der sjældent tilgår obducenten oplysninger om hjelmbrug. Den hyppigste primære dødsårsag blandt cyklisterne er kraniefraktur med hjerneskade.

Brugen af cykelhjelm er derfor helt afgørende for forebyggelse af hovedskader. Særlige grupper af befolkningen har en meget høj anvendelse af cykelhjelm, f.eks. børn under 11 år (90% anvender hjelm i bytrafikken) og alle klubsportsrelaterede cykleaktiviteter (påkrævet af Danmarks Cykle Union). Rådet for Sikker Trafiks hjelmtælling viser imidlertid drastiske fald i hjelmbrugen i teenagealderen, således at andelen af brugere i bytrafikken i 2017 faldt til 53% for aldersgruppen 11-15 år og yderligere til 25% for aldersgruppen 16-25 år.

Med resultaterne fra Odense og den nuværende viden vi har om børn og hovedskader og den beskyttende virkning af cykelhjelm, er det oplagt at sikre, at børn under 16 år anvender cykelhjelm. Dette kan gøres gennem lovgivning på området. Ved at gøre hjelmbrug lovpligtigt til og med 15 år kan den medfølgende adfærdsændring forhåbentlig medføre, at børnene fortsætter brugen af cykelhjelm, også efter de er fyldt 16 år og ind i voksenlivet. En lovgivning for børnene er et første skridt, for der er ingen sundhedsfaglige argumenter for, at hjelmbrug ikke burde være obligatorisk for alle cyklister.

Der har generelt været en vis tilbageholdenhed med at lovgive på dette område. Et hovedargument har tidligere været, at lovpligtig brug af cykelhjelm ville afholde borgerne fra at bruge cyklen. En nyere metaanalyse har vist, at dette kan være en uønsket bivirkning [5]. Imidlertid understreger samme undersøgelse, at den øgede brug af cykelhjelm kan forventes at reducere antallet og sværhedsgraden af hovedskader, og at den samlede effekt opvejer den potentielt beskedne effekt på folkesundheden ved mulig reduceret anvendelse af cyklen.

For 50 år siden var der stor diskussion om påtvungen brug af sikkerhedssele, og i dag bruger stort set alle sikkerhedssele. Sikkerhedsteknologien i biler har samtidig udviklet sig, hvilket har betydet færre alvorlige personskader, men cyklen er ikke blevet mere sikker. Der kan anlægges flere cykelstier, foretages adskillelse af biler og cykler i trafikken og andre infrastrukturelle ændringer. Der kan udvikles mere sikre cykelhjelme med bedre energiabsorption og fordeling af energiafsætningen, og nye teknologier med f.eks. airbags introduceres.

Men for effektivt at reducere sværhedsgraden af et hovedtraume under et cykelstyrt er der ingen vej uden om cykelhjelmen. Lovpligtig hjelmbrug for børn giver derfor rigtig god mening. Så pas på hovedet – på med cykelhjelmen!Korrespondance: Lars Uhrenholt, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. E-mail: lu@forens.au.dk
Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med lederen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2020;182:V205038
Blad nummer: 

Litteratur

  1. Engell M, Lauritsen JM, Faergemann C. The changes in the pattern of paediatric bicycle injuries in relation to helmet use 1980-2014. Dan Med J 2020;67(9):A12190726.

  2. Hoye A. Bicycle helmets – to wear or not to wear? Accid Anal Prev 2018;117:85-97.

  3. Olivier J, Creighton P. Bicycle injuries and helmet use: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol 2017;46:278-92.

  4. Hansen OM, Mikkelsen R, Eskol JR, Brink O. Characteristics and outcomes of paediatric patients admitted to a Danish level-1 trauma centre. Dan Med J 2020;67(7):A10190581.

  5. Hoye A. Recommend or mandate? Accid Anal Prev 2018;120:239-49.

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer