Skip to main content

Patellar osteolyse er en sjælden manifestation af artritis urica

cover

Daniel Bomark & Amir Pasha Attarzadeh

24. apr. 2023
2 min.

En 76-årig mand med progredierende konstante knæsmerter, en reduceret gangdistance på < 500 m og manglende respons på rehabilitering blev henvist til et ortopædkirurgisk ambulatorium mhp. at få foretaget en total knæalloplastik.

En røntgenundersøgelse viste atypiske forandringer, hvorfor der var indikation for en MR-skanning med kontrast. Skanningen viste en suspekt, solid tumorproces i senen til m. quadriceps femoris samt patella. Ved hjælp af en UL-vejledt biopsi i pakkeforløbet blev der opdaget en godartet tofus, som blev fjernet kirurgisk. Defekten blev udfyldt med allograft kombineret med antibiotikaholdig kunstig knogle. Ved opfølgning seks måneder efter indgrebet var patienten smertefri, og der var ingen tegn på tofusrecidiv.

Artritis urica (AU) er en akut inflammatorisk artritis, som ubehandlet kan føre til kronisk destruerende toføs polyartritis [1]. AU er mere udbredt blandt mænd end blandt kvinder (5:1) og er den hyppigste inflammatoriske ledsygdom med en prævalens på op til 6,8% [2].

Casen er det første danske dokumenterede tilfælde af patellar osteolyse forårsaget af AU i Danmark. Patienten kunne muligvis have undgået kirurgi og unødig lidelse ved tidlig opsporing af sygdommen og behandling med uratsænkende medicin (ved p-urat < 0,36 mmol/l og endnu lavere niveauer ved toføs AU p-urat < 0,30 mmol/l) [3, 4].

Korrespondance Daniel Bomark. E-mail: danielbomark@gmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71175

Referencer

  1. Richette P, Bardin T. (2010) Gout. Lancet 2010;375(9711):318-328.
  2. Dehlin M, Jacobsson L, Roddy E. Global epidemiology of gout: prevalence, incidence, treatment patterns and risk factors. Nat Rev Rheumatol. 2020;16(7):380-390.
  3. Stamp LK, Dalbeth N. Critical appraisal of serum urate targets in the management of gout. Nat Rev Rheumatol. 2022;18(10):603-609.
  4. Christiansen SN, Zobbe K, Larsen KS et al. National behandlingsvejledning (NBV) for arthritis urica, 2021. DanskReumatologi.dk. https://danskreumatologi.dk/nbv/sygdomme/artritis-urica/ (28. mar 2022).