Skip to main content

Patellofemoral lidelse på grund af øget anteversion af collum femoris

Ugens billede.
Ugens billede.

Kristoffer Weisskirchner Barfod, e-mail: kristoffer.barfod@gmail.com, Lars Blønd & Jens Friedrich Maier Ugeskr Læger 2016;178:V67954

5. sep. 2016
2 min.

Patellofemoral (PF)-instabilitet og PF-smerter er hyppige knælidelser, der kan medfører store gener og behandlingsmæssige udfordringer [1]. I de seneste år er der gjort fremskridt i både forståelsen af den komplicerede og variable patoanatomi, biomekanikken og behandlingen af PF-lidelser [2, 3].

Ugens billede viser det ossøse bækken og begge femora (A) hos en 22-årig kvinde, der siden de tidlige teenageår havde døjet med PF-smerter og instabilitet. En tidligere rekonstruktion af det mediale PF-ligament bedrede ikke tilstanden. Ved en objektiv undersøgelse fandt man øget anteversion af venstre collum femoris, og ved CT måltes den til 36° (B), hvorfor der blev foretaget femurrotationsosteotomi og revisionsrekonstruktion af det mediale PF-ligament [4, 5]. En postoperativ CT viste en femoral anteversion på 18° (C). Ved firemånederskontrollen var osteotomien helet, og patienten angav, at de præoperative smerter og instabilitetsgenerne var væk, samt at hun havde en helt anden god fornemmelse end efter den første operation.

Succesfuld behandling af patienter med PF-lidelse forudsætter en grundig billeddiagnostisk udredning af patoanatomien, herunder benets akser og rotation, inden en operativ intervention iværksættes.

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 5. september 2016

Interessekonflikter:

Referencer

LITTERATUR

  1. Blønd L. Instabil patella. Ugeskr Læger 2014;176:V10130616.

  2. Diederichs G, Kohlitz T, Kornaropoulos E et al. Magnetic resonance imaging analysis of rotational alignment in patients with patellar dislocations. Am J Sports Med 2012;41:51-7.

  3. Parikh S, Noyes FR. Patellofemoral disorders: role of computed tomography and magnetic resonance imaging in defining abnormal rotational lower limb alignment. Sport Health 2011;3:158-69.

  4. Nelitz M, Dreyhaupt J, Williams SRM et al. Combined supracondylar femoral derotation osteotomy and patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation and severe femoral anteversion syndrome: surgical technique and clinical outcome. Int Orthop 2015; 39:2355-62.

  5. Hinterwimmer S, Minzlaff P, Saier T et al. Biplanar supracondylar femoral derotation osteotomy for patellofemoral malalignment: the anterior closed-wedge technique. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc 2014;22:2518-21.