Content area

|
|

PC-SPES og ProstaSol: kinesisk urtemedicin i behandlingen af prostatacancer

Forfatter(e)
Reservelæge Jørgen Bjerggaard Jensen & afdelingslæge Niels Christian Langkilde Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, Urinvejskirurgisk Afdeling K


PC-SPES og ProstaSol er to kinesiske urtemedicinprodukter, som flere og flere prostatacancerpatienter anvender til selvmedicinering. Det har indtil videre været mest udbredt i udlandet, men er bl.a. via internettet også på vej herhjemme.

Der er påvist adskillige mulige bivirkninger ved disse præparater, og vi finder det derfor vigtigt at dele vores erfaringer med andre læger, der behandler patienter med prostatacancer.

Sygehistorie

En 77-årig mand, der fem år tidligere havde fået foretaget en transuretral resektion af prostata (TURP) på et andet sygehus, blev henvist pga. lower urinary tract symptoms (LUTS). Ved en histologisk undersøgelse af prostataresektatet havde man påvist et adenokarcinom, Gleason score 7. Ingen yderligere behandling blev igangsat på daværende tidspunkt.

På henvisningstidspunktet fandtes ved rektal eksploration en stenhård knudret prostata, der var vokset fast til bækkenvæggen bilateralt (T4-tumor). Prostataspecifikt antigen (PSA) blev målt til 101,0 μg/l (normal: < 4 μg/l). En knoglescintigrafi viste ingen tegn på metastaser.

Patienten valgte at afstå fra antiandrogen behandling. I stedet påbegyndte han peroral behandling med urtemedicin i form af PC-SPES, seks kapsler daglig (Figur 1 ).

Tre måneder senere var patientens LUTS aftaget betragteligt, og PSA var faldet til 7,8 μg/l. Han var i stedet generet af gynaecomastia og brystspændinger.

Patienten reducerede PC-SPES-indtaget til to kapsler daglig, og PSA steg efterfølgende til 32,3 mg pr. l fem måneder senere. Dosis blev øget til seks kapsler med efterfølgende PSA-fald til 16,6 μ g/l.

Et år senere blev patienten akut indlagt med svær dyspnø. Ved ventilationsperfusionsscintigrafi blev der diagnosticeret multiple små lungeembolier. Patienten blev behandlet med heparin og K-vitamin-antagonist.

Efter en reducering af PC-SPES til en kapsel daglig pga. denne episode, steg PSA til 43,3 μ g/l. Vi rådede patienten til at fortsætte antikoagulansbehandlingen, såfremt han ønskede at fortsætte med PC-SPES. Igennem denne periode var patientens LUTS recidiveret.

Patienten ændrede derefter sin selvmedicinering til ProstaSol, ni tabletter daglig (Figur 1). Denne behandling fik patientens LUTS til at forsvinde fuldstændigt, og PSA faldt til et meget lavt niveau < 1,0 μg/l ved gentagne målinger i en toårig periode. En fornyet knoglescintigrafi viste fortsat ingen tegn på metastaser.

Diskussion

Effekten af PC-SPES er påvist i forskellige studier [1, 2]. Denne effekt er også illustreret hos denne patient ved en dosis-respons-effekt af PC-SPES på patientens PSA-niveau. Om end PSA er et surrogatmål, der ikke altid står i forbin-delse med sygdommens sværhedsgrad, så afspejlede effekten sig også i en klinisk bedring i patientens LUTS.

Størstedelen af denne effekt er angivet at komme fra en østrogenlignende effekt af nogle af indholdsstofferne i PC-SPES [1]. Yderligere er der mistanke om, at denne østrogenlignende effekt kan fremkalde en øget risiko for tromboemboliske hændelser. Vores patient fik multiple små lungeembolier. Der er beskrevet andre tilfælde af dyb venøs trombose [1] og lungeembolier [2, 3] i forbindelse med PC-SPES-indtag.

ProstaSol er ikke så grundigt beskrevet som PC-SPES. Imidlertid findes nogle af de indholdstoffer, som kan være virksomme over for prostatacancer i begge produkter. Dette inkluderer reishi, panax ginseng og saw palmetto [3]. Yderligere indeholder ProstaSol beta sitosterol, Baikal skullcap, quercetin og pygeum, alt sammen midler, som er relateret til et positivt respons i behandlingen af prostatacancer eller benign prostatahyperplasi [3, 4]. Dette er påvist ved dels in vitro-forsøg, dels kliniske forsøg [1, 2].

I juni 2002 blev PC-SPES trukket tilbage fra markedet på baggrund af en advarsel udsendt fra det amerikanske Food and Drug Administration. Advarslen fremkom efter, at der var blevet påvist et varierende indhold i PC-SPES af forskellige receptpligtige farmaka omfattende bl.a. warfarin, indometacin og ethinylestradiol [5]. Dette kan medføre alvorlige bivirkninger samt talrige interaktioner med andre lægemidler.

Hvorvidt ProstaSol skal betragtes som værende lige så risikabelt i forhold til tromboemboliske bivirkninger og lægemiddelinteraktioner som PC-SPES, er endnu ikke afklaret.

Som vist i denne sygehistorie er det ikke altid så uskadeligt og bivirkningsfrit at anvende naturpræparater, som mange patienter tror. Rådgivning fra lægelig side er ikke altid mulig, idet en del af præparaterne foruden udeklarerede stoffer kan indeholde stoffer, der ikke er tilstrækkelig undersøgt. Patienter bør derfor opfordres til at udvise forsigtighed med valg af selvadministreret medicin/kosttilskud.


Niels Christian Langkilde , Urologisk Afdeling, Fredericia Sygehus, Dronningensgade 97, DK-7000 Fredericia. E-mail: ncl@dadlnet.dk

Antaget: 21. april 2004

Interessekonflikter: Ingen angivet


Ovenstående artikel bygger på en større litteraturgennemgang end litteraturlistens fem numre. En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatteren.Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(50): 4611-4612
Blad nummer: 
Sidetal: 
4611-4612
Summary PC-SPES and ProstaSol: Chinese herbal medicine as a treatment for prostate cancer Ugeskr Læger 2004;166: 4611-4612 We present a case in which a patient with prostate cancer showed clinical and PSA response to treatment with PC-SPES but developed multiple small pulmonary emboli. For this reason the medication was changed to ProstaSol. This change resulted in a distinct regression of the patient's lower urinary tract symptoms and in a further decline in the PSA level.
  1. DiPaola RS, Zhang H, Lambert GH et al. Clinical and biological activity of an estrogenic herbal combination (PC-SPES) in prostate cancer. N Engl J Med 1998;339:785-91.
  2. Small EJ, Frohlich MW, Bok R et al. Prospective trial of the herbal supplement PC-SPES in patients with progressive prostate cancer. J Clin Oncol 2000;18: 3595-603.
  3. Schiff JD, Ziecheck WS, Choi B. Pulmonary embolus related to PC-SPES use in a patient with PSA recurrence after radical prostatectomy. Urology 2002; 59:444.
  4. Gerber GS. Phytotherapy for benign prostatic hyperplasia. Curr Urol Rep 2002;3:285-91.
  5. Ko R, Wilson RD, Loscutoff S. PC-SPES. Urology 2003;61:1292.

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar