Skip to main content

Perfluoralkylforbindelser og risiko for at udvikle type 2-diabetes

Højere plasmakoncentrationer af perfluoralkylforbindelser hos amerikanske sygeplejersker var associeret til øget risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Perfluoralkylforbindelser anvendes blandt andet ved fremstilling af emballage, tæpper, møbler, maling, bagepapir, bageforme og rengøringsmidler.
Perfluoralkylforbindelser anvendes blandt andet ved fremstilling af emballage, tæpper, møbler, maling, bagepapir, bageforme og rengøringsmidler.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. apr. 2018
2 min.

Perfluoralkylforbindelser (PFAS) er en undergruppe af fluorerede organiske stoffer, som er særligt overfladeaktive, har en meget høj termisk og kemisk stabilitet samt en god isolationsevne. De anvendes blandt andet ved fremstilling af tæpper, møbler, maling, emballage, bagepapir, bageforme og rengøringsmidler. PFAS er på EU's liste af potentielt farlige eller problematiske stoffer. Brugen af dem er reguleret, og mange er ved at blive udfaset. Stofferne har hormonlignende egenskaber, og tidligere, danske studier har vist, at et højt niveau af PFAS under graviditeten øger risikoen for fedme hos barnet. En ny undersøgelse med dansk deltagelse, hvor man har anvendt data fra det store amerikanske Nurses’ Health Study, viser, at en høj plasmakoncentration af disse stoffer øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes: Risikoen var øget med ca. 50%, hvis man sammenlignede kvinder i den højeste tertil med dem i den laveste tertil af PFAS i blodet.

Seniorforsker Kristine Færch, Steno Diabetes Center Copenhagen, kommenterer: "Studiet af Sun et al er interessant og underbygger tidligere mistanke om en sammenhæng mellem miljøgifte, fedme og type 2-diabetes. Disse sammenhænge er også fundet hos danskere til trods for, at niveauerne af pesticidrester og andre hormonforstyrrende stoffer generelt er lavere hos danskere end hos amerikanere. I studiet af Sun et al finder de også, at indtaget af skaldyr og popkorn er tæt relateret til koncentrationen af PFAS i blodet, hvilket tidligere studier fra Europa underbygger. Meget tyder således på, at det i høj grad er kosten, der gennem tiden har bidraget til en ophobning af PFAS i kroppen, formentlig via overfladebehandlet emballage. PFAS og andre lignende stoffer er ulovlige at bruge i EU, men grundet deres langsomme nedbrydning og ophobning i miljøet vil deres skadelige effekter formentlig stadig være at finde i mange år endnu”.

Sun Q, Zong G, Valvi D et al. Plasma concentrations of perfluoralkyl substances and risk of type 2 diabetes: a prospective investigation among U.S. women. Environ Health Perspect 2018;126:037001.

Interessekonflikter: ingen.