Skip to main content

Periorbitalt ødem ved dermatomyositis

Sissel Marie Bidstrup & Christoffer Tandrup Holst Nielsen

14. aug. 2023
2 min.

En 78-årig mand kendt med anti-transcription intermediary factor (TIF)-1-γ-positiv dermatomyositis (DM) henvendte sig på grund af recidiv af periorbitale ødemer en uge efter nedtrapning af prednisolon fra 10 til 5 mg. Methotrexat havde været pauseret i syv uger på grund af gentagne infektioner. Patienten frembød ikke andre tegn på DM i huden, og kreatinkinase (CK)-niveau og muskelkraftundersøgelse var normale. Ved sygdomsdebut trekvart år forinden præsenterede han sig med udtalte periorbitale ødemer, vaskulopatiske forandringer i neglevoldene samt myositis: proksimal muskelsvækkelse i ekstremiteterne, forhøjet CK-niveau, elektrofysiologiske tegn på myopati og en muskelbiopsi med uspecifikke forandringer. Idet DM med anti-TIF-1-γ-antistoffer er stærkt associeret med cancer, blev patienten screenet herfor, og man fandt en ikkeinvasiv, papillær, urotelial blæretumor, som blev fjernet in toto [1].

DM er karakteriseret ved muskelsvaghed sammen med hudmanifestationer, heriblandt heliotrop cyanose ofte med periorbitalt ødem, Gottrons papler samt erytem på ansigt, hals, bryst eller over led [2]. I nogle tilfælde er periorbitalt ødem det dominerende initiale symptom og bør føre til mistanke om DM [3, 4]. I dette tilfælde skyldtes recidivet formentlig nedjustering i prednisolon, men cancerrecidiv var in mente.

Korrespondance Christoffer Tandrup Holst Nielsen. E-mail: christoffer.tandrup.nielsen.01@regionh.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. august 2023

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71195

Referencer

  1. Marzęcka M, Niemczyk A, Rudnicka L. Autoantibody markers of increased risk of malignancy in patients with dermatomyositis. Clin Rev Allergy Immunol. 2022;63(2):289-296.
  2. Selva-O'Callaghan A, Pinal-Fernandez i, Trallero-Araguás E et al. Classification and management of adult inflammatory myopathies. Lancet Neurol. 2018;17(9):816-828.
  3. Caoilfhionn MC, Christopher-Stine L. Periorbital edema in dermatomyositis. N Engl J Med. 2023;388(15):e52. doi: 10.1056/NEJMicm2210861.
  4. Hall VC, Keeling JH, Davis MDP. Periorbital edema as the presenting sign of dermatomyositis. Int J Dermatol. 2003;42(6):466-7.