Content area

|
|

Perkutan koronar intervention ved kardiogent shock

Der ser ud til, at man i den akutte fase skal nøjes med alene at behandle den symptomgivende koronarlæsion.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

Perkutan koronar intervention (PCI) omfatter ballonudvidelse af det forsnævrede kar, som følges op med anlæggelse af et metalgitter (stent). Hvis akut myokardieinfarkt (AMI) kompliceres med kardiogent shock, er tidlig PCI af stor vigtighed for overlevelsen. Det er dog omdiskuteret, om man hos disse ustabile patienter skal foretage et såkaldt flerkars-PCI, hvis man identificerer multiple koronarforsnævringer, eller om man skal nøjes med at behandle den symptomgivende, ustabile (culprit) læsion. I et nyt randomiseret europæisk studie, som omfatter ca. 700 patienter med kardiogent shock på baggrund af AMI, ses færre komplikationer og lavere mortalitet (relativ risiko for død: 0,84) blandt de patienter, hvor man nøjedes med at behandle culprit-læsionen, end blandt dem, som fik flerkars-PCI.

Overlæge Christian Hassager, Rigshospitalet, kommenterer: »Kardiogent shock er en meget alvorlig tilstand med ca. 50% mortalitet selv ved moderne behandling. Den eneste blot nogenlunde dokumenterede behandling af kardiogent shock på grund af AMI er akut revaskularisering. Her findes et enkelt 20 år gammelt randomiseret studie med for lav styrke (primære endepunkt ikke signifikant). Guidelines anbefaler i dag fuld revaskularisering ved kardiogent shock, byggende på observationelle studier. Omtalte nye velgennemførte studie med fokus på, hvordan revaskularisering skal udføres, er derfor ekstremt vigtigt. Det understreger, hvor skrøbelig patienten med kardiogent shock er. Studiet er blevet kritiseret for, at studiegruppen var for ambitiøs med den revaskulariserende behandling i ,fuld revakularisering’-gruppen, eftersom selv kronisk lukkede kar skulle forsøges behandlet. På trods af denne reservation er jeg ikke i tvivl om, at guidelines nu skal omskrives, så førstevalg i de fleste tilfælde med kardiogent shock bliver kun at behandle culprit-læsionen«.

Thiele H, Akin I, Sandri G et al. PCI strategies in patients with acute myocardial infarction and cardiogenic shock. N Engl J Med 2017;377:2419-32.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer