Skip to main content

Perler på snor ved pædiatrisk apopleksi

Jesper Kelsen1, Malene Landbo Børresen2 & Götz Benndorf1

29. aug. 2022
2 min.

En syvårig pige udviklede højresidig hovedpine og venstresidige fokale udfald under leg i et svømmebassin. Ved indlæggelsen sås venstresidig hemiparalyse, neglect og hoveddrejning mod højre svarende til pædiatrisk National Institutes of Health Stroke Scale (PedNIHSS) 9. CT og MR-skanning påviste akutte iskæmiske forandringer i højre basalganglier og parietal cortex, men normale kar. Der blev iværksat behandling med acetylsalicylsyre [1]. Ekkokardiografi og lumbalpunktur var normale.

Efter tre døgn forværredes tilstanden til PedNIHSS 11. CT-angiografi påviste dissektionsforandringer i den supraklinoide del af a. carotis interna og den proksimale del af a. cerebri media. Ved cerebral angiografi lignede karrene »perler på snor« (A og B). Supplerende behandling med clopidogrel blev igangsat. En MR-skanning efter to måneder viste opheling med udvikling af segmental stenose (C). Efter fire måneder var der minimale motoriske men, og patienten kunne vende tilbage til skole.

I Danmark rammes 19-28 børn årligt af akut iskæmisk apopleksi [1]. Kardissektion er en hyppig årsag hos børn med apopleksi og må mistænkes, når hovedpine ledsages af fokale neurologiske udfald. Læsionen sidder typisk proksimalt i de intrakranielle arterier [2-4]. Prognosen er i reglen god ved rettidig trombocythæmmende behandling. Angiografi er afgørende for at bekræfte diagnosen.Korrespondance Jesper Kelsen. E-mail: jesper.kelsen@regionh.dk
Publiceret på ugeskriftet.dk 29. august 2022
Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V71123

Referencer

Referencer

  1. Bindslev JB, Truelsen T, Gyhrs M et al. Børn med iskæmisk apopleksi. Ugeskr Læger. 2021;183(24):V11200890.

  2. Wintermark M, Hills NK, DeVeber GA et al. Clinical and imaging characteristics of arteriopathy subtypes in children with arterial ischemic stroke: results of the vips study. AJNR Am J Neuroradiol. 2017;38(11):2172-2179.

  3. Chabrier S, Lasjaunias P, Husson B et al. Ischaemic stroke from dissection of the craniocervical arteries in childhood: report of 12 patients. Eur J Paediatr Neurol. 2003;7(1):39-42.

  4. Chabrier S, Rodesch G, Lasjaunias P et al. Transient cerebral arteriopathy: a disorder recognized by serial angiograms in children with stroke. J Child Neurol. 1998;13(1):27-32.