Skip to main content

Permanent neuropathy and reinnervation in the Guillain-Barré Syndrome

Læge Charlotte Dornonville de la Cour: Forf.s adresse: Rosenvej 24, DK-8240 Risskov. E-mail: clacour@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 11. juni 2004. Bedømmere: Flemming Bach, Christian Krarup og Pieter van Doorn . Vejledere: Johannes Jakobsen og Anders Fuglsang-Frederiksen .

4. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-studiet er gennemført på Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og er baseret på tre artikler.

Formålet var at måle omfanget af langtidssequelae hos patienter med Guillain-Barré Syndrom (GBS) samt at undersøge om permanent muskelsvækkelse skyldes axonalt tab i den akutte fase af GBS.

En populationsbaseret kohorte på 40 patienter med en valideret GBS-diagnose blev systematisk undersøgt et til 13 år efter den akutte episode for symptomer og tegn på neuropati og fik foretaget isokinetisk dynamometri, kvantitativ sensorisk testning (QST), macroelektromyografi, nerveledningsstudier (NCS) samt besvarede SF-36. Kronisk neuropati blev diagnosticeret ud fra kriterier inddragende symptomer og tegn, NCS og QST. Endvidere blev syv GBS-patienter undersøgt prospektivt for at evaluere axonalt tab i den akutte fase af sygdommen.

48% af GBS-patienterne havde neuropati. Muskelstyrken over ankelledets dorsalflektion var reduceret med 14%, sensibilitetsgrænser for vibration og kulde var forhøjede og de fysiske SF-36-underskalaer var påvirkede hos patienterne. Disse fund korrelerede med graden af neuropati hos patienterne.

Der blev fundet tegn på reinnervation tolket som tidligere axonalt tab hos 75% af GBS-patienterne. Reinnervationen korrelerede med de isokinetiske mål for muskelstyrke samt med graden af neuropati.

Patienter med progressiv reinnervation i den akutte fase havde nedsat muskelstyrke efter et år.

Disse studier viser, at der hos voksne uselekterede GBS-patienter er en høj prævalens af kronisk, mild, sensorisk-motorisk neuropati, som afficerer store og mellemstore myelinerede fibre et til 13 år efter den akutte episode af sygdommen. Permanent muskelsvækkelse skyldes hovedsageligt axonalt tab.