Content area

|

Peroperativ indgift af methadon mindsker postoperative smerter og opioidforbrug

Peroperativ methadon kan være et godt alternativ til opioidtilvænnede patienter og til patienter, som skal gennemgå stor kirurgi.
Methadon til intravenøs indgift.
Forfatter(e)
Redaktionen

Op mod halvdelen oplever betydende smerter efter kirurgi, hvilket øger indlæggelsestiden og risikoen for udvikling af kroniske smerter. Statusartiklen af Uhrbrand et al gennemgår anvendelsen af methadon som peroperativ engangsdosis til postoperativ smertebehandling hos voksne. Forfatterne lægger vægt på at methadon på en gunstig måde adskiller sig fra andre opioider ved blandt andet at binde til N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorer, som er involveret i central smertemodulering og udvikling af opioidtolerans, hyperalgesi og kroniske smerter. De konkluderer, at en enkelt dosis methadon indgivet peroperativt kan reducere postoperative smerter og opioidforbrug og kommer med anbefalinger til patientvalg og dosis.

Læs statusartikel
Peroperativ methadon til behandling af postoperative smerter
Camilla Gaarsdal Uhrbrand, Kristian D. Friesgaard, Lone D. Brix et al

Right side

af Knud Raben-Pedersen | 21/09
6 kommentarer
af Peter Matzen | 21/09
1 Kommentar
af Finn Vallø Hansen | 21/09
1 Kommentar
af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar