Skip to main content

Persisterende symptomer efter overstået COVID-19

To måneder efter indlæggelseskrævende infektion med SARS-CoV-2 rapporterer ni ud af ti patienter mindst ét symptom med træthed og åndenød som de mest fremtrædende.

Foto: NIAD-RML
Foto: NIAD-RML

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

16. jul. 2020
02 min

I Danmark har coronavirus disease 2019 (COVID-19)-pandemien indtil videre resulteret i over 13.000 bekræftede tilfælde, mens tallet på verdensplan er ca. 1.000 gange højere. Patienter med svær sygdom er typisk indlagt i flere uger og har ikke sjældent behov for langvarig respiratorbehandling. Mange patienter med overstået infektion har rapporteret om persisterende symptomer, som medfører stærkt nedsat livskvalitet. En ny opgørelse fra Italien beskriver symptomer hos 143 patienter, ca. to måneder efter at de blev udskrevet efter en overstået COVID-19. Patienterne havde ikke længere detekterbar virus ved podning og var i gennemsnit 56 år gamle. I alt 53 af dem (37%) var kvinder. Under indlæggelsen havde 73% af patienterne tegn på interstitiel pneumoni, og 13% havde behov for indlæggelse på intensivafsnit (5% i respirator). Ved opfølgningsundersøgelsen beskrev patienterne symptomerne under selve indlæggelsen og rapporterede, om disse symptomer stadig var til stede. Opgørelsen viser, at 87% af patienterne beskrev fortsat tilstedeværelse af mindst et symptom med træthed/udmattelse hos 53%, dyspnø hos 43%, ledsmerter hos 27% og smerter i brystet hos 21%. Nedsat livskvalitet blev registreret hos 44% af patienterne.

Professor, overlæge Peter Lange, Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital kommenterer: »Den præliminære italienske undersøgelse fokuserer på symptomer, uden at der rapporteres resultater af fysiologiske målinger som lungefunktion eller muskelstyrke. Men studiet tegner et bekymrende billede. Ganske vist havde de inkluderede patienter indlæggelseskrævende sygdom, men i opgørelsen var der relativt få, som havde brug for respiratorbehandling, som udgør den gruppe, hvor vi kan forvente mest udtalte langtidsfølger. I mange lande, herunder Danmark, planlægges opfølgning af patienter med overstået COVID-19-infektion, så vi i løbet af de næste måneder kan få et bedre billede af eventuelle langtidsfølger og planlægge studier af effekten af mulige gavnlige interventioner til de hårdest ramte patienter«.

Carfì A, Bernabei R, Landi F et al. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA 9. juli 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen