Skip to main content

Personlighedspsykiatri. 2. udgave

Udsnit af bogens forside.
Udsnit af bogens forside.

Francisco Alberdi
E-mail: alberdi_olano@dadlnet.dk
Interessekonflikter: ingen

11. maj 2017
2 min.

Den foreliggende bog giver et systematisk og samlet billede af personlighedspatologiens betydning i psykiatrien i sin helhed. Bogen er egentlig det seneste samlede værk af de sidste 20 års fokusering på personlighedsforstyrrelser i den norske Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighedspsykiatri (NAPP).

Bogen er delt i fem hovedafsnit. Det første afsnit giver et glimrende overblik over det biopsykosociale grundlag for personlighedspatologi. Kernebegreberne i den overordnede model bliver temperament, tilknytning og mentalisering. Samordningen mellem det biologisk funderede temperament, den psykologisk baserede udvikling af selvet og endelig den løbende socialisering under påvirkning af den enkeltes mentalisering beskrives i detaljer. Hovedvægten ligger dog på det biologisk funderede temperament og det udviklingspsykologiske aspekt, mens socialisering og kulturaliseringsaspektet kun bliver summarisk beskrevet.

Forfatter: Sigmund Karterud, Theresa Wiberg og Øyvind Urnes. Forlag: Gyldendal Akademisk. Sider: 533. Pris: 776,50 kr.

I andet og tredje afsnit gennemgås personlighedsforstyrrelserne og personlighedspatologien ved andre psykiske lidelser. Kapitlet om personlighedspatologi ved bipolar lidelser skal fremhæves her på grund af den i klinisk sammenhæng meget relevante diskussion om fordele og ulemper ved at fokusere på temperamentstyper i stedet for på personlighed. I det fjerde afsnit gennemgås de strukturerede personlighedsinterview, mens man i det femte afsnit beskriver både den medikamentelle og den psykoterapeutiske behandling. Vægten ligger på de psykoterapeutiske behandlinger, da manglen på valide undersøgelser af den medikamentelle behandling gør, at evidensen for denne behandling desværre er mangelfuld.

Bogen er skrevet i et pædagogisk og klart sprog, velstruktureret og brugbar i klinikken. At den er skrevet på norsk bokmål, giver den næsten en ekstra charme, og gør det på ingen måde vanskeligere at læse. Bogen burde være obligatorisk læsning under psykiateruddannelsen og fortjener samme succes som første udgave fra 2009.