Skip to main content

Pleuracentese hos patienter i behandling med pladehæmmere

Pleuracenetese hos patienter i behandling med clopidogrel indebærer lav risiko for blødning.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

3. dec. 2020
2 min.

Adenosindiphosphatreceptorhæmmeren clopidogrel anvendes hos patienter med akut koronart syndrom i kombination med acetylsalicylsyre (ASA), til patienter med stabil iskæmisk hjertesygdom, der er behandlet med perkutan koronarintervention, og til forebyggelse af aterotrombotiske tilfælde hos patienter med iskæmisk apopleksi samt ved perifere kredsløbsforstyrrelser. Den brede anvendelse gør, at patienter, som har brug for diagnostisk eller terapeutisk pleuracentese, ikke sjældent er i behandling med clopidogrel. Da clopidogrel kan give siveblødning efter et indgreb, anbefales det i nogle retningslinjer at holde pause med clopidogrel i fem dage før pleuracentese. På den anden side anbefaler Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, at man i forbindelse med UL-vejledt pleuracentese, hvor der typisk anvendes tynde nåle og dræn, ikke behøver at pausere med clopidogrel. Generelt hviler evidensen på sparsomt grundlag. I et nyt retrospektivt studie har man gennemgået 88 pleuracenteser under clopidogrelbehandling (46% af disse patienter fik samtidig ASA) og 169 pleuracenteser uden clopidogrelbehandling og fundet fire blødningskomplikationer blandt de clopidogrelbehandlede og fem i kontrolgruppen (relativ risiko: 1,5 (95% konfidens-interval: 0,4-5,5)).

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital kommenterer: »Pleuracentese hos patienter, der er i behandling med clopidogrel, har hidtil været anset for en højrisikoprocedure, hvad angår blødning. Den nye undersøgelse tyder på, at blødningsrisikoen kan nedgraderes. Incidensen af større blødninger var lav blandt både de clopidogrelbehandlede og i kontrolgruppen, men dog med 1% flere blødninger i clopidogrelgruppen (2,2% versus 1,2%). Sammenholdt med tidligere, mindre undersøgelser af blødningsrisiko ved pleuracentese hos patienter, der var i behandling med clopidogrel, synes risikoen at være så lav, at indgrebet ikke kan anses for kontraindiceret under opretholdt, velindiceret behandling med clopidogrel. Ved langtidsbehandling med clopidogrel bør det dog stadig overvejes, om blødningsrisikoen overstiger tromboserisikoen ved pausering af clopidogrel i fem dage som hidtil anbefalet«.

Perl S, Bondarenco M, Natif N et al. Thoracentesis under clopidogrel is not associated with excessive bleeding events: a cohort study. Respir Res 2020; 21:281

INTERESSEKONFLIKTER: ingen