Content area

|
|

Pneumoni kan diagnosticeres ved brug af ultralyd

Hos en patient med åndenød kan det være en god idé at foretage en ultralydundersøgelse af thorax og lunger (LUS).

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Hos en patient med åndenød kan det være en god idé at foretage en ultralydundersøgelse af thorax og lunger (LUS). Således er det med denne modalitet muligt at påvise lungeødem, pneumothorax og pleuraeffusion. Med røntgen af thorax (CXR) som sammenligningsgrundlag var formålet med dette studie at undersøge, om bedside LUS også kan anvendes til at stille diagnosen pneumoni med.

I studiet indgik der 105 patienter, som pga. mistanke om pneumoni blev vurderet i en af to akutmodtagelser. Alle patienter fik foretaget både CXR og LUS, hvor sidstnævnte blev udført af en ud af i alt fem akutmedicinere med erfaring inden for ultralyd.

I alt 68 af de 105 (65%) patienter fik udskrivningsdiagnosen pneumoni. For LUS var sensitiviteten 0,985 og specificiteten 0,649. For CXR fandtes tilsvarende en sensitivitet på 0,735 og en specificitet på 0,595. Den positive prædiktive værdi var 0,838 for LUS og 0,7 for CXR. Negative prædiktive værdier var hhv. 0,960 og 0,550. På baggrund af fundene konkluderer forfatterne, at LUS med fordel kan anvendes i den initiale udredning af patienter med formodet pneumoni.

1. reservelæge Christian B. Laursen, Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Det nyligt publicerede studie er med til yderligere at underbygge, at LUS bør benyttes til vurdering af patienter, der indlægges med respiratoriske symptomer. Ved diagnostik af andre årsager til respiratoriske symptomer eller tegn på respirationsvigt hos indlagte patienter har man ligeledes kunnet påvise, at LUS er CXR overlegent. Man bør derfor arbejde henimod, at klinisk ultralydskanning foretages af klinikeren som en integreret del af den kliniske vurdering af disse patienter, på lige fod med anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse«.

Pagano A, Numis FG, Visone G et al.

Lung ultrasound for diagnosis of pneumonia in emergency department. Intern Emerg Med 2015;10:851-4.

Interessekonflikter: CBL har tidligere modtaget betaling fra USabcd A/S, dels som underviser ved ultralydkurser og dels som forfatter til e-læringsmateriale

Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar