Skip to main content

Podcast: delirium hos ældre

Delirium er et syndrom, der spænder fra mildere tilfælde, hvor patienter bliver forvirrede eller får påvirket korttidshukommelsen til en tilstand, der kan betegnes som akut hjernesvigt med hallucinationer eller udadreagerende adfærd. Vi snakker med speciallæge i geriatri Martin Schultz om syndromet.

Martin Schultz, speciallæge i geriatri ved Herlev og Gentofte hospital. Foto: Claus Boesen.

Mie Brandstrup

20. sep. 2023
1 min.

Delirium er en alvorlig og hyppig tilstand, der ofte rammer indlagte ældre og er udtryk for en underliggende tilstand som begyndende demens, medicinpåvirkning eller mangel på mad, drikke eller søvn. 

Gæst: Martin Schultz, speciallæge i geriatri ved Herlev og Gentofte hospital

Tilrettelæggelse: Mie Brandstrup