Skip to main content

Podcast: Ikkefarmakologisk behandling af kronisk smerte

20% af befolkningen i den vestlige verden lider af kroniske smerter. Selvom der findes mange forskellige smertestillende midler, er det svært at behandle kroniske smerter. Medicinen er ofte forbundet med svære bivirkninger, og effekten kan aftage over tid. Vi taler med professor i neurovidenskabelig psykologi Lene Vase.

Lene Vase, professor i neurovidenskabelig psykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Foto: AU Foto/Lars Kruse
Lene Vase, professor i neurovidenskabelig psykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Foto: AU Foto/Lars Kruse

Karen Sigrid Jacobsen 

24. apr. 2023
1 min.

Kroniske smertepatienter koster samfundet mange penge. Det anslås, at disse patienter bruger dobbelt så mange sundhedsydelser som personer uden kroniske smerter. Set i lyset af den verdensomspændende opioidepidemi og den manglende effekt af medicin til kroniske smerter, har ikkefarmakologiske behandlingsmetoder vundet frem. Der mangler dog fælles standarder for, hvordan man måler effekten af disse behandlinger.

Gæst: Lene Vase, professor i neurovidenskabelig psykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Tilrettelæggelse: Karen Sigrid Jacobsen.

Læs statusartikel:

Ikkefarmakologisk behandling af patienter med kronisk smerte
Sigrid Juhl Lunde & Lene Vase