Skip to main content

Polyfarmaci og statinbehandling af ældre

Kohortestudie omfattende ca. 30.000 polyfarmaceutisk medicinerede patienter over 65 år viser, at seponering af statiner medfører signifikant øget risiko for hospitalsindlæggelse (1,24 ; 95% KI: 1,07-1,43) samt død af enhver årsag (1,15; 95% KI: 1,02-1,3).
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Lene Agersnap, agersnap@dadlnet.dk

16. sep. 2021
2 min.

Statiner er den hyppigst udskrevne medicintype i den vestlige verden. Med de negative konsekvenser af polyfarmaci in mente kan det forekomme intuitivt fristende at seponere statiner, når der skal ryddes op i en ældre medborgers lange medicinliste. Imidlertid viser dette studie, at denne beslutning er mere kompleks end som så, idet selektiv statinseponering hos denne patientkategori – multimorbide patienter med en gennemsnitsalder på 76,5 år – kan have en række negative konsekvenser for patienten inden for en treårig periode, som overstiger de mulige fordele. Dette er uanset, om præparatet er givet som primær eller sekundær profylakse.

Professor Jens Søndergaard perspektiverer fundene i artiklen således: »Medicinsanering er stadig i sin vorden. Fundene i artiklen er ikke så overraskende, da der er tale om patienter med polyfarmaci omfattende medicin mod diabetes, hypertension, antitrombotisk medicin mv., hvor statinbehandling typisk er særdeles velindiceret. At medicinophør/seponering i den gruppe medfører øget forekomst af de tilstande, som statiner skulle beskytte imod, er derfor som forventet. Men denne observation understøtter ikke, at man skal undlade at overveje seponering af statiner hos patienter med forventet kort restlevetid, svag indikation for start på statinbehandling mv. Men fundene understreger, at medicingennemgang med mulig seponering til følge bør bero på solide randomiserede studier om medicingennemgang omfattende de relevante grupper af medicinbrugere. Ideelt burde man ved godkendelse af nye lægemidler ikke alene kræve gode studier vedrørende start af medicinering, men også kræve solid videnskabelig dokumentation for senere eventuel medicinsanering!«

Rea F, Biffi A, Ronco L et al. Cardiovascular outcomes and mortality associated with discontinuing statins in older patients receiving polypharmacy. JAMA Netw Open 2021;4:e2113186.

Interessekonflikter ingen, JS er redaktør på promedicin.dk og medgrundlægger af ODIN – Odense Deprescribing Initiative