Skip to main content

Postemetisk purpura

Fotoet bringes med patientens forældres

Jakob Lillemoen Drivenes1, Shugofa Saeedi2 & Anette Bygum1, 3

11. sep. 2023
1 min.

En femårig dreng blev set i almen praksis med adskillige petekkier i ansigtet. Han var afebril, rask og medicinfri, men anamnesen afdækkede episoder med voldsomt opkast forud for udvikling af udslæt. Klinisk undersøgelse påviste små purpuriske hudlæsioner periorbitalt og malart. Tilstanden var forenelig med postemetisk facial purpura. Der blev ikke givet specifik behandling, og purpura svandt spontant de følgende dage.

Postemetisk facial purpura er en selvbegrænsende tilstand, der kan opstå efter intens opkastning, men også efter f.eks. hoste eller kvælning, i så fald betegnet facial purpura, og som øger det intratorakale tryk og fører til blødning fra små blodkar i huden [1]. Det er en klinisk diagnose baseret på anamnestiske oplysninger. Hvis anamnesen ikke passer, eller patienten fremstår syg, foretages detaljeret undersøgelse med særligt fokus på meningokoksygdom [2].

Andre differentialdiagnoser er petekkier sekundært til virussygdomme, vaskulitis og trombocytopeni, ligesom man må overveje traumer, herunder børnemishandling.

Korrespondance Jakob Lillemoen Drivenes. E-mail: jakobdrivenes@hotmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 11. september 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71196

Referencer

Ono R, Takahashi H, Fukushima K. Emesis-induced facial purpura as a mask phenomenon. BMJ Case Rep. 2021:14(2):241456.

Nygaard U, Vissing NH, Steensen M et al. Akut meningokoksygdom hos børn og unge. Ugeskr Læger. 2017:179:V06170443.