Skip to main content

Postoperativ sårinfektion efter ambulant kirurgi

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk
31. okt. 2014
02 min

Ethvert kirurgisk indgreb indebærer en risiko for udvikling af postoperativ sårinfektion (surgical site infection, SSI). I modsætning til SSI, som opstår i relation til større kirurgi foretaget under indlæggelse, er SSI i relation til ambulant kirurgi sparsomt belyst. Formålet med denne retrospektive undersøgelse var således at bestemme forekomsten af SSI efter ambulant kirurgi.

Data blev trukket fra en amerikansk, kirurgisk database, hvor man identificerede 284.098 ”lavrisiko”-patienter, som havde gennemgået et ambulant kirurgisk indgreb i enten abdominalt, ortopædisk, neurokirurgisk, gynækologisk eller urologisk regi.

Samlet set blev der pga. SSI foretaget 3,1 akutte vurderinger pr. 1.000 indgreb inden for de første 14 dage og 4,8 vurderinger pr. 1.000 indgreb inden for de første 30 dage postoperativt. I alt blev der foretaget 20,0 vurderinger pr. 1.000 indgreb inden for de første 14 dage og 33,6 vurderinger pr. 1.000 indgreb inden for de første 30 dage postoperativt.

Af de vurderinger, som var relateret til SSI, skete 64% inden for de første 14 dage, og i 93% af tilfældene medførte det behandling under indlæggelse. I konklusionen anfører forfatterne, at SSI-relaterede vurderinger udgør en lille andel af det samlede antal vurderinger foretaget efter ambulant kirurgi. Resultaterne bør dog give anledning til overvejelser om, hvornår rutineopfølgning bør foregå, herunder om dette bør ske tættere på operationsdatoen.

Professor, overlæge Lars Nannestad Jørgensen, Kirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Studiets vigtigste fund er, at 14-dages opfølgningstid er for kort til vurdering af forekomsten af SSI efter et ambulant kirurgisk indgreb, hvilket svarer til den viden, man allerede har om tilsvarende efter kirurgi under indlæggelse. De opgivne rater må formodes at være lavere end den reelle kumulerede incidens af SSI, da studiet dels var retrospektivt, dels ikke omfattede patientbesøg hos egen læge eller skadestue. Studiet får næppe aktuelle konsekvenser for den ambulante kirurgi i Danmark”.

Owens PL, Barrett ML, Raetzman S et al. Surgical site infections following ambulatory surgery procedures. JAMA 2014;311:709-16.

Interessekonflikt: ingen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen