Skip to main content

Prædiktion af venøs tromboemboli i puerperiet

Ny prædiktionsmodel kan identificere flere kvinder med høj risiko for post partum-tromboemboli.

Compression Stocking
Compression Stocking

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

18. jan. 2017
2 min.

Risikoen for venøs tromboemboli (VTE) stiger signifikant under graviditeten og topper i de første uger efter fødslen, hvor den er ca. 60 gange højere end blandt ikkegravide kvinder. I Danmark er VTE en af de hyppigste årsager til maternel sygelighed og dødelighed. Faktorer som tidligere VTE og kendt trombofili (for eksempel antitrombinmangel eller homozygoti for faktor VLeiden) betragtes som højrisikofaktorer, som bør føre til tromboseprofylakse. Imidlertid ses de fleste tilfælde af post partum-VTE hos kvinder med en kun let øget VTE-risiko (for eksempel eklampsi, akut sectio og diabetes). Medicinsk behandling med lavmolekylær heparin suppleret med kompressionsstrømper kan effektivt forebygge VTE, men tærsklen for, hvornår man skal tilbyde denne behandling, varierer. En ny prædiktionsmodel udviklet i England og valideret i Sverige, som netop er blevet publiceret i BMJ, udregner den individuelle absolutte risiko og ser ud til at identificere flere kvinder med øget risiko end de hidtidige guidelines. Overlægerne Anne Merete Soja og Anita Sylvest Andersen, Hvidovre Hospital, kommenterer: »De fleste tilfælde af post partum-VTE ses hos kvinder med kun let øget tromboserisiko, og der er derfor stor interesse i at optimere risikostratificeringen og udvikle et scoringssystem for VTE, så tromboseprofylakse tilbydes rettidigt. Forfatterne til artiklen i BMJ har udviklet et raffineret webbaseret scoringssystem for post partum-VTE, der ser ud til at identificere flere risikogravide end konventionelle guidelines. Studiet er lavet på en stor population af kvinder med inddragelsen af flere variable, og sensitiviteten synes væsentligt øget. I Danmark har vi allerede et webbaseret scoringssystem for VTE under graviditet (DSTH.dk). Det engelske scoringssystem retter sig udelukkende mod post partum-perioden, men inddrager flere individuelle risikofaktorer, ligesom det er valideret på en stor kohorte. Resultaterne er interessante og bør afprøves på en større dansk population af gravide«.

Sultan AA, West J, Grainge MJ et al. Development and validation of risk prediction model for venous thromboembolism in postpartum women: multinational cohort study. BMJ 2016;355:i6253.

Interessekonflikter: ingen