Skip to main content

Prædiktorer for overlevelse efter hjertestop på hospital er ikke velundersøgte

I et systematisk review beskrives prognostiske faktorer for overlevelsen, hvoraf en række er relateret til beslutningen om ikke at fortsætte genoplivning.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

28. jan. 2020
2 min.

Overlevelsen efter hjertestop på hospital er lav, og noget overraskende er litteraturen, hvor man beskriver prognosen efter hjertestop meget mere omfattende for hjertestop uden for hospital end for hjertestop på hospital. I et nyt systematisk review søger man at identificere prognostiske faktorer for overlevelse forud for og under selve hjertestoppet. I reviewet er inkluderet 23 studier, som er publiceret i tidsperioden 1990-2019. Forfatterne identificerer mandligt køn, malign sygdom, høj alder og kronisk nyresygdom som faktorer, der forud for hjertestoppet var associeret til dårlig overlevelse, mens faktorer som bevidnet hjertestop, stødbar hjerterytme, monitorering og hjertestop i dagtiden var associerede til bedre overlevelse.

Læge og lektor Lars W. Andersen, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital kommenterer: »I sagens natur er der intet nyt i dette review, men det illustrerer to vigtige ting. Først og fremmest er der en begrænset litteratur om hjertestop på hospital. Dernæst har forfatterne identificeret en række faktorer, der er stærkt associeret med overlevelse. Resultaterne skal dog tages med et gran salt, da mange af de inkluderede faktorer bliver brugt i klinikken i forbindelse med beslutningen om den videre behandling, herunder om genoplivning fortsættes. Der er derfor risiko for en såkaldt selvopfyldende profeti. Forfatterne vurderede de enkelte faktorer isolerede og, som de selv nævner, er der fremover behov for mere sofistikerede scorer, der inkluderer multiple faktorer og vil kunne bruges til vurdering af prognosen før, under og efter hjertestoppet«.

Fernando SM, Tran A, Cheng W et al. Pre-arrest and intra-arrest prognostic factors associated with survival after in-hospital cardiac arrest: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;367:l6373

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.