Content area

|
|

Præoperativ risikovurdering for komplikationer og død efter ikkekardial kirurgi

Et stort internationalt prospektivt multicenterkohortestudie har vist, at subjektiv klinisk vurdering ikke kan anvendes til risikovurdering forud for kirurgi, men at man bør anvende forskellige objektive værktøjer.

Forfatter(e)
Redigeret af: Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

Internationalt har risikovurdering forud for en planlagt operation fået mere og mere opmærksomhed i de større tidsskrifter. I den seneste udgave af The Lancet har Wijeysundera et al publiceret resultaterne af et stort internationalt prospektivt kohortestudie med 1.401 deltagere, der alle havde en eller flere risikofaktorer. Studiets formål var at sammenligne subjektiv klinisk vurdering af risiko, maks. iltoptag målt ved Cardiopulmonary Exercise Test (CPET), Duke Activity Status Index (DASI) og pro-B-type-natriuretisk peptid (pro-BNP) til prædiktion af postoperativ død, myokardieinfarkt, myokardieskade og komplikationer. Studiet finder basis for følgende prædiktioner ved de tre metoder: komplikationer ved dårligt maks. iltoptag (CPET), myokardieskade inden for 30 dage (DASI) og etårsdødelighed (pro-BNP). Subjektiv klinisk vurdering kan derimod ikke anvendes. Forfatterne konkluderer, at man bør afskaffe den subjektive kliniske vurdering og i stedet anvende objektive værktøjer for at kunne identificere relevante risikopatienter.

Reservelæge og ph.d.-studerende Rasmus Bojesen, Slagelse Sygehus, Kirurgisk Afdeling, vurderer: ”I Danmark har vi ikke tradition for at anvende objektive kliniske værktøjer til risikovurdering, men bygger dette primært på klinikerens skøn og erfaring. Det er interessant, at hver af de tre objektive værktøjer var associeret med hver deres outcome, og ingen af dem kunne anvendes til at prædiktere både dødelighed, komplikationer og myokardieskade. Således bør den fremtidige udvikling og implementering af risikovurderingsmodeller indeholde flere modaliteter for vurdering af patientens globale risiko, herunder test af fysisk formåen, biomarkører og aktivitetsindeks/skrøbelighedsvurdering, foruden deskriptive data såsom køn, alder og komorbiditet”.

Wijeysundera DN, Pearse RM, Shulman MA et al. Assessment of functional capacity before major non-cardiac surgery: an international, prospective cohort study. Lancet 2018;391:2631-40.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer