Skip to main content

Prævalens og helbredseffekter af overvægt og fedme

Fedmeepidemien fortsætter på verdensplan, men dødeligheden blandt overvægtige og fede personer er aftagende.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

29. aug. 2017
2 min.

I en ny artikel præsenteres analyser af de sidste 25 års udvikling i forekomst og helbredskonsekvenser af overvægt og fedme på verdensplan. Undersøgelsen omfatter 195 lande med næsten 70 mio. personer. Resultaterne viser, at siden 1980 er prævalensen af fedme mere end fordoblet i over 70 lande og er stigende i alle lande. Forfatterne fremhæver den bekymrende observation, at stigningen især er udtalt blandt børn og unge voksne, og at stigningen i denne grupper ligger over stigningen blandt voksne. Denne gruppe har en ekstra høj risiko for at udvikle type 2-diabetes, som blandt unge fører til mange komplikationer. Som resultat af udviklingen skønnes prævalens af fedme på verdensplan nu at være 5% blandt børn og 12% blandt voksne. Som enkeltstående lyspunkt kan forfatterne dog rapportere, at overlevelsen blandt overvægtige og personer med svær overvægt er blevet bedre i løbet af de sidste år – først og fremmest på grund af en bedre behandling af de kardiovaskulære komplikationer.

Professor Jens Meldgaard Bruun, Regionhospitalet Randers og Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet, kommenterer: »Studiet er interessant og dokumenterer den globale stigning i antallet af personer med svær overvægt, hvor det er foruroligende, at stigningen er størst i folkerige, lav-/middelindkomstlande som f.eks. Kina og Indien, som nu har det største antal børn med svær overvægt. Studiet viser desuden, at knap 40% af de BMI-relaterede dødsfald er at finde blandt personer med BMI på 25-30 kg/m2, hvilket understreger vigtigheden af også at screene denne gruppe for vægtrelaterede følgesygdomme. I forhold til følgesygdommene er de kardiovaskulære numerisk mest betydende, men studiet viser også, at cancer er en betydende dødsårsag, på højde med diabetes, i gruppen af overvægtige (BMI: 25-30 kg/m2). Specielt bekymrende er den observerede stigning i antallet af børn og unge med svær overvægt, som bør føre til yderligere tiltag mhp. forebyggelse, så den tidligere overdødelighed på grund af undervægt ikke blot afløses af en på grund af overvægt«.

The GBD 2015 obesity collaborators. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. N Engl J Med 2017;377:13-27.

Interessekonflikter: ingen.