Skip to main content

Prævalens, sygelighed og dødelighed af kronisk obstruktiv lungesygdom på verdensplan

Danmark har fortsat den højeste alderskorrigerede prævalens af KOL, og selvom den er faldende, forbliver sygdommen en stor samfundsmæssig byrde i mange år fremover.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

20. sep. 2022
2 min.

KOL hører til de folkesygdomme, som potentielt kan forebygges, hvis man kan reducere omfanget af rygning og luftforurening. Forskerne bag Global Burden of Disease Study, som er et omfattende globalt forskningsprogram for sygdomsbyrde, har publiceret en ny artikel, som beskriver udviklingen i prævalens, sygelighed og dødelighed af KOL i 204 lande fra 1990 til 2019. Artiklen rummer et væld af data og konkluderer blandt andet, at i 2019 var der over 200 millioner mennesker med KOL på verdensplan og cirka 3,3 millioner dødsfald på grund af sygdommen. Prævalens og dødelighed af KOL varierer meget i forskellige dele af verden, hvilket afspejler forskelle i rygevaner, luftforurening, befolkningens alderssammensætning, socioøkonomiske forhold og effektivitet af sundhedsvæsenet. Globalt faldt den alderskorrigerede prævalens og dødelighed fra 1990 til 2019 med henholdsvis 9 procent og 42 procent. På grund af stigende befolkningstal og flere ældre stiger de absolutte tal dog fortsat. Med danske øjne kan vi konstatere, at vi desværre fortsat ligger i top, hvad angår den aldersstandardiserede prævalens af sygdommen.

Ledende overlæge Anders Løkke Ottesen, Sygehus Lillebælt, kommenterer: »Det er et omfattende studie, som prøver at give et kvalificeret, estimeret bud på omfanget af KOL-byrden på verdensplan. Forfatterne konkluderer, at udfordringerne er størst i lande med et lavt sociodemografisk indeks. Imidlertid er estimaterne fra netop disse befolkningsrige lande behæftet med stor usikkerhed. F.eks. findes der ikke kvalitetsstudier, som beskriver KOL-byrden i Nepal, men alene estimater samt få og små feltstudier. Alligevel fremhæves Nepal som det land, der har den højeste KOL-relaterede dødsrate samt tab af kvalitetsjusterede leveår. Samtidig ses der overordnet dårlig sammenhæng mellem det estimerede antal KOL-dødsfald og prævalensen af KOL, og fundene skal derfor tolkes med en vis forsigtighed. Herhjemme har vi desværre ikke set tegn på, at KOL-byrden letter foreløbig. Derimod har vi fortsat en 30-dages mortalitet blandt indlagte med KOL på 16 procent, en uændret høj andel af aktive rygere på cirka 30 procent blandt patienterne med KOL, så det er alt for tidligt at glæde sig over udviklingen«.

Safiri S, Carson-Chahhoud K, Noori M et al. Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019. BMJ. 2022;378:e069679.

INTERESSEKONFLIKTER: ALO har modtaget honorar i forbindelse med rådgivning og/eller undervisning fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GSK, Novartis, OrionPharma, Teva og Mundipharma og forskningsmidler fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og Chiesi.