Skip to main content

Prenatal complications to twin pregnanies

Overlæge Lene Søndergaard Sperling: Forf.s. adresse: Ultralydklinikken, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev. E-mail: lenesperling@dadlnet.dk. Forsvaret finder sted den 2. juni 2006, kl. 14, Auditorium 1, H:S Rigshospitalet. Bedømmere: Peter Damm og Olav Bjørn Pedersen . Vejledere: Ann Tabor og Jens Bang .

22. maj 2006
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet på basis af et multicenterstudium. Studiet blev designet og sat i gang under min ansættelse på Ultralydklinikken, på H:S Rigshospitalet i 1998-2001.

Formålet var at evaluere, om ultralydundersøgelser tidligt i graviditeten kunne identificere en gruppe af tvillingemødre med særlig stor risiko for at abortere, føde for tidligt og miste et eller begge børn.

Undersøgelsen er et prospektivt multicenterstudie i Danmark og Sydsverige. Der blev inkluderet 524 tvillingegravide kvinder.

Afhængigt af om tvillingerne havde en eller to moderkager blev de skannet på forskellige tidspunkter i graviditeten.

For tvillinger med en moderkage viste undersøgelsen, at risikoen for at abortere eller miste et af børnene før 24 uger var 5-6 gange højere og at risikoen for at føde for tidligt var 2-4 gange højere, hos tvillinger med en moderkage i forhold til tvillinger, der havde to moderkager.

Endvidere var risikoen større, hvis tvillingerne var undfanget på naturlig vis, frem for hvis de var blevet til ved kunstig befrugtning.

Undersøgelsen kunne ikke med sikkerhed vise nogen forskel i hyppigheden af misdannelser hos enæggede eller tveæggede. Undersøgelsen bekræftede, at hjertemisdannelser også hos tvillinger udgør to tredjedele af misdannelserne. Af tvillingerne med én moderkage havde 23% tegn på transfusionssyndrom.

Det konkluderes, at ultralydskanning af gravide tvillingemødre i starten af graviditeten er helt afgørende for, hvordan et efterfølgende kontrolprogram for de gravide skal sammensættes.

Nakkefoldskanning er nu indført som et tilbud til alle gravide i Danmark, og choriocitetsbestemmelse bør være en obligatorisk del af denne undersøgelse. Da hjertemisdannelser var den hyppigst forekommende misdannelse i undersøgelsen, må der fremover være særlig fokus på denne misdannelsestype. Derudover viste undersøgelsen, at man i fremtiden bør have særlig fokus på tvillinger med én moderkage og være opmærksom på de tidlige stadier af transfusionssyndromet. Dette er med henblik på at forbedre såvel overlevelsesmulighederne som at mindske sygeligheden hos de fødte børn.