Content area

|

Primær forebyggelse af kardiovaskulær sygdom med acetylsalicylsyre hos patienter med type 2 diabetes bør individualiseres

Acetylsalicylsyre (ASA) kan reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser hos patienter med diabetes uden kendt kardiovaskulær sygdom, men øger risikoen for blødningshændelser.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

ASA’s gavnlige effekt som sekundær profylakse ved kardiovaskulær sygdom er entydig og behandlingen anbefales i guidelines. På grund af høj risiko for kardiovaskulære hændelser hos patienter med type 2-diabetes har der været en stor interesse for ASA´s effekt som primær forebyggelse i denne patientgruppe. Rosberg et al. gennemgår i deres statusartikel studier af ASA som primær profylakse hos patienter med type 2-diabetes mellitus og de nationale og internationale guidelines. De konkluderer, at behandlingen er omdiskuteret og bør individualiseres med hensyntagen til patientens kardiovaskulære risiko, alder og blødningsrisiko.

Læs statusartikel
Primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser med acetylsalicylsyre hos patienter med type 2-diabetes mellitus
Victoria Rosberg, Erik Lerkevang Grove, Hans Erik Bøtker et al

Right side

af Bjørn Erik Ejbye Sørensen | 26/05
2 kommentarer
af Morten Blomgren | 24/05
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 20/05
1 Kommentar
af Hans Henrik Freudenthal | 20/05
1 Kommentar