Skip to main content

Primær profylakse mod øvre gastrointestinal blødning hos indlagte patienter

Nyt review konkluderer, at syrenedsættende behandling til akut syge patienter ikke er uden bivirkninger.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

16. aug. 2018
2 min.

Øvre gastrointestinal blødning er en alvorlig komplikation hos akut svært syge patienter. Blødningen kan være okkult eller klinisk manifest og akut transfusionskrævende og skyldes en stressbetinget svækkelse af slimhindebarrieren, som beskytter ventriklen og duodenum mod de skadelige virkninger af den høje syrekoncentration. Ny artikel gennemgår fordele og ulemper ved primær profylakse mod komplicerende øvre gastrointestinal blødning under hospitalsindlæggelse med især protonpumpehæmmere (PPI). Forfatterne fremfører, at syresuppression ikke er uden bivirkninger og signifikant øger risikoen for nosokomiel pneumoni og Clostridium difficile-colitis. De konkluderer, at den syrenedsættende behandling nok kun bør gives til højrisikopatienter på intensivafdelinger, mens man bør være tilbageholdende med syresuppression hos patienter på almindelige medicinske og kirurgiske afdelinger.

Lektor Stig Borbjerg Laursen, Syddansk Universitet, kommenterer: "Igennem mere end 35 år har en længere række af randomiserede kontrollerede studier undersøgt farmakologisk forebyggelse af øvre gastrointestinal blødning blandt indlagte patienter. For patienter indlagt med kritisk sygdom er vist, at behandling med PPI reducerer risikoen for komplicerende øvre gastrointestinal blødning, om end effekten på den overordnede dødelighed er usikker. Patienter indlagt på intensivafdelinger har generelt en høj risiko (5%) for komplicerende gastrointestinal blødning under indlæggelsen, og særligt patienter behandlet med invasiv mekanisk ventilation (oddsratio (OR): 16) eller dialyse (OR: 7), patienter med tre eller flere konkurrerende sygdomme (OR: 9) eller leversygdom (OR: 8) er i høj risiko. I disse forløb må profylaktisk PPI-behandling og tidlig enteral ernæring overvejes for at reducere blødningsrisikoen. Patienter indlagt på kirurgiske eller medicinske afdelinger har derimod en betydelig mindre risiko for komplicerede gastrointestinal blødning under indlæggelsen (< 1%), der som udgangspunkt ikke berettiger indledning af profylaktisk PPI-behandling. I disse forløb er gevinsten ved behandlingen måske lavere end bivirkningsrisikoen”.

Cook D, Guyatt G. Prophylaxis against upper gastrointestinal bleeding in hospitalized patients. N Engl J Med 2018;378:2506-16.

Interessekonflikter: ingen.