Skip to main content

Profylaktisk endoskopisk fjernelse af små asymptomatiske nyresten

Fjernelse af tilfældigt påviste små »sekundære« nyresten i forbindelse med endoskopisk operation for symptomgivende »primære« urinvejssten førte til signifikant lavere risiko for relaps af stensygdom.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

29. mar. 2023
2 min.

Urinvejssten kan betragtes som en folkesygdom, da 20% af alle mænd og 7% af alle kvinder i løbet af livet vil danne sten i de øvre urinveje. Op mod 50% af patienterne oplever recidiv inden for fem år efter den primære diagnose. Et nyt studie undersøger, om fjernelse af tilfældigt påviste mindre (< 6 mm) »sekundære« sten i forbindelse med endoskopisk fjernelse af de symptomgivende (»primære«) sten kan nedsætte risikoen for fremtidige nyrestenanfald. I et randomiseret multicenterdesign fik 38 patienter, som gennemgik kirurgisk intervention for de primære sten, foretaget en samtidig fjernelse af de små sekundære sten, mens man hos 35 patienter, som gennemgik samme procedure, lod de små asymptomatiske forblive. I løbet af en opfølgningsperiode på 4,2 år oplevede 16% af patienterne, som fik fjernet de asymptomatiske sten, relaps, mens dette var tilfældet blandt 63% af patienterne i kontrolgruppen, hvilket svarer til en risikoreduktion på ca. 80%.

Professor, overlæge Palle Osther, Urinvejskirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitetshospital, Vejle, kommenterer: »Denne randomiserede multicenterundersøgelse af Sorensen et al giver god evidens for samtidig ureteroskopisk behandling af mindre sekundære nyresten ved behandling af primære symptomatiske nyre- eller uretersten, hvilket allerede er udbredt praksis i Danmark – i hvert fald når der er tale om sekundære sten i ipsilaterale nyre. Størstedelen af sekundære sten i studiet blev imidlertid fjernet fra kontralaterale nyre, så data rykker ved dogmet om kun at behandle sten i den ene nyre i samme operationsseance. Dette er i overensstemmelse med en række andre ukontrollerede studier. Udvikling af nye, tyndere, fleksible ureteroskoper samt ny laserteknologi har gjort ureteroskopisk stenfjernelse mere effektiv og sikker. Det sidste er årsagen til, at balancen mellem behandlingsgevinst med færre stenrelaterede events og komplikationer/morbiditet ved det udvidede indgreb falder ud til fordel for interventionen. Patienter med anatomiske anomalier blev ekskluderet, således at der ikke ekstrapoleres til patienter med kompleks anatomi, idet dette potentielt kan føre til øget morbiditet ved det udvidede indgreb. Studiet adresserer ikke tilfældigt fundne, asymptomatiske calyxsten hos patienter uden anden symptomatisk sten. Disse bør fortsat oftest håndteres konservativt«.

Interessekonflikter PO har undervist for Olympus og Coloplast.