Content area

|
|

Progesteronbehandling til kvinder med blødning i 1. trimester øger ikke chancen for fødsel til terminen

I en stor, engelsk, randomiseret kontrolleret multicenterundersøgelse fandt man, at kvinder, som blev behandlet med progesteron for mindst fire dages blødning i første trimester, ikke havde højere chance for fødsel efter uge 34 end kvinder, som ikke fik behandling.

Forfatter(e)
Redigeret af Anja Pinborg, anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

Spontan abort afslutter hver fjerde graviditet, og blødning tidligt i graviditeten er associeret med øget risiko for abort. Progesteron er essentielt for implantationen og for opretholdelse af graviditeten, og flere mindre undersøgelser har vist, at progesteron har en beskyttende effekt mod abort hos kvinder, som bløder tidligt i graviditeten. I denne store, engelske, randomiserede kontrollerede multicenterundersøgelse (PRISM trial) blev kvinderne randomiseret til vaginal progesteron (Utrogestan)-suppositorier 400 mg × 2 dagligt eller placebomedicin. Det primære effektmål var fødsel af et levendefødt barn efter mindst 34 svangerskabsuger. I alt blev 4.153 kvinder rekrutteret fra 48 hospitaler i England, heraf fik 2.079 kvinder progesteron og 2.074 kvinder fik placebo. Chancen for levendefødsel efter 34. svangerskabsuge var hhv. 1.513/2.025 (75%) i progesterongruppen og 1.459/2.013 (72%) i placebogruppen (relativ risiko: 1,03, 95% konfidens-interval (KI): 1,00-1,07). Konklusionen på undersøgelsen er, at der ikke er grund til at behandle kvinder, som bløder i første trimester, med progesteron, da deres chance for fødsel var den samme i progesteron- og placebogruppen. Dog viste undersøgelsen, at i subgruppen af kvinder, som havde ≥ 3 spontane aborter, var der en effekt af progesteronbehandling, således at 72% fødte i progesterongruppen mod 57% i placebogruppen (relativ risiko: 1,28; 95% KI: 1,08-1,51).

Overlæge, dr.med. Henriette Svarre Nielsen, Enheden for Gentagne graviditetstab, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet vurderer, »at studiet er meget interessant, da der ses en signifikant effekt af progesteronbehandling hos kvinder med abortus habitualis. Disse kvinder mister hyppigere euploide graviditeter, og studiet peger på, at en af årsagerne kan være progesteronmangel hos kvinden. Progesteronbehandlingen initieres i dette studie ved blødning. Dette er en vigtig forskel fra et tidligere studie, der ikke viste effekt af progesteronbehandling hos kvinder med abortus habitualis (Engl J Med 2015;373:2141-8). Studiet er en god basis for yderligere at undersøge, om progesteronbehandling til udvalgte patientgrupper kan øge chancen for levende fødsel«.

Coomarasamy A, Devall AJ, Cheed V, Harb H, Middleton LJ, Gallos ID, Williams H, Eapen AK, Roberts T, Ogwulu CC, Goranitis I, Daniels JP, Ahmed A, Bender-Atik R, Bhatia K, Bottomley C, Brewin J, Choudhary M, Crosfill F, Deb S, Duncan WC, Ewer A, Hinshaw K, Holland T, Izzat F, Johns J, Kriedt K, Lumsden MA, Manda P, Norman JE, Nunes N, Overton CE, Quenby S, Rao S, Ross J, Shahid A, Underwood M, Vaithilingam N, Watkins L, Wykes C, Horne A, Jurkovic D. A Randomized Trial of Progesterone in Women with Bleeding in Early Pregnancy. N Engl J Med. 2019 May 9;380(19):1815-1824.

INTERESSEKONFLIKTER: Ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer