Skip to main content

The prognosis of Danish patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance: register-based studies

Henrik Gregersen: Henrik Gregersen

2. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet under ansættelse på hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Den består af en oversigt og fire artikler.

Formålet var at undersøge prognosen ved monoklonal gammopati af ukendt signifikans (MGUS) med hensyn til risiko for bakteriæmi, malign transformation og ikke-hæmatologisk cancer og at belyse mortaliteten ved MGUS.

Afhandlingen er baseret på data fra 1.324 MGUS-patienter i Nordjyllands Amt i perioden 1978-1993. Risikoen for bakteriæmi var for disse patienter fordoblet i forhold til for baggrundsbefolkningen. Den øgede risiko skyldtes forekomst af ikke-relateret sygdom i MGUS-kohorten, og der var ikke tegn på, at MGUS-patienterne havde et væsentligt svækket forsvar mod bakteriæmi.

Undersøgelsen bekræftede den velkendte risiko for malign transformation ved MGUS. Risikoen var speciel høj det første år af followupperioden, hvorpå den var uafhængig af tid fra diagnosen af MGUS. For hunkøn gjaldt, at der var M-komponent af IgA-type, en høj koncentration af M-komponent, samt at længden af followupperiode og immunparese var associeret med en specielt øget risiko for malign transformation ved MGUS.

Risikoen for ikke-hæmatologisk cancer var øget, men risikoen svandt med tiden efter påvisning af M-komponenten. Dette mønster tyder på, at en tidligere beskrevet association mellem MGUS og bestemte ikke-hæmatologiske cancere ikke er reel, men skabt ved brug af serumproteinelektroforese som et diagnostisk redskab hos patienter, der er mistænkt for malign sygdom.

Mortaliteten i MGUS-kohorten var væsentligt øget med en standardiseret mortalitetsratio på 2,1 (2,0-2,3). Ud over malign transformation var iskæmisk hjertesygdom og ikke-hæmatologisk cancer hyppige dødsårsager i kohorten, hvilket understreger den meget høje komorbiditet ved MGUS.

Forf.s adresse: Blegdalsparken 14, 9000 Aalborg. E-mail: henrik.gregersen@dadlnet.dk

Forsvaret fandt sted den 11. januar 2002.

Bedømmere: Johan Lanng Nielsen, Hans Erik Johnsen og Anders Ekbom, Sverige.

Vejledere: Henrik Toft Sørensen og Jens Frederik Dahlerup.