Skip to main content

Prognosis for ovarian cancer in Denmark 1980-2005

Læge Mette Skytte Tetsche: Forf.s adresse: Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Hobrovej, DK-9000 Aalborg. E-mail: mst@rn.dk Forsvaret fandt sted den 23. november 2007. Bedømmere: Søren Friis, Preben Kjølhede, Sverige, og Marianne Ewertz Kvistgaard. Vejledere: Henrik Toft Sørensen, Lars Pedersen og Erik Søgaard Andersen.

23. nov. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen blev udført under ansættelse på Klinisk-epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Afhandling er baseret på fem klinisk epidemiologiske studier byggende på data fra Cancerregistret i Danmark, det patientadministrative system (PAS) i Nordjyllands, Viborg, Århus og Ringkjøbing Amter, Landspatientregistret (LPR), det lokale patologiregister (Aalborg) og CPR-registret.

Formålene ved ph.d.-studiet var: 1) at undersøge datakvaliteten af ovariecancerdiagnosen i PAS samt at vurdere, hvilken betydning en eventuel misklassifikation havde på overlevelsesestimater, 2) at undersøge overlevelsen af ovariecancer fra 1985 til 2004, 3) at undersøge betydningen af tidligere tilfælde af dyb venetrombose (DVT) for overlevelsen af ovariecancer og 4) at belyse sammenhængen mellem tilstedeværelse af komorbiditet og overlevelse af ovariecancer, med stadiet taget i betragtning.

Sammenfattende fandt vi, at PAS/LPR var velegnet til at monitorere og studere overlevelse af ovariecancer til trods for misklassifikation af patienter med borderline -tumorer. Overlevelsen blev bedre over studieperioden, men var stadig dårligere end i andre lande. DVT inden for fire måneder før canceren blev diagnosticeret, var associeret med avanceret stadie og en dårlig prognose. I de sidste to studier fandt vi, at en fjerdedel af danske ovariecancerpatienter havde komorbiditet, og 5% havde svær komorbiditet. Overlevelsen blev forbedret over tid for de patienter der ikke havde komorbiditet, mens ingen forbedring blev set hos de patienter, der havde komorbiditet. Svær komorbiditet havde negativ betydning for overlevelsen af ovariecancer, uden at dette kunne forklares af stadiet.

De danske populationsbaserede registre er med deres longitudinelle perspektiv velegnede til at monitorere og studere prognosen for ovariecancer.