Skip to main content

Prognostic significance, clinical determinants and biological variation of NT-proBNP in chronic heart failure patients

Læge Morten Schou: Forf.s adresse: Marie Grubbes Alle 27, DK-2800 Kgs. Lyngby. E-mail: m.schou@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 22. februar 2008, kl. 14.00, Auditoriet, Frederiksberg Hospital, Ndr. Fasanvej 57+59, Frederiksberg. Bedømmere: Jan Skov Jensen, Hans Eiskjær og Christian Hassager. Vejledere: Andreas Kjær, Per Hildebrandt og Finn Gustafsson.

25. jan. 2008
2 min.

Denne ph.d.-afhandling er baseret på fire originale manuskripter. Arbejdet er udført i Hjertesvigtsklinikken på Klinik E, Frederiksberg Hospital.

Formålet med denne ph.d.-afhandling var: I) at undersøge, om peptidet NT-proBNP indeholder selvstændig prognostisk information hos patienter med kronisk hjertesvigt, II) at identificere kliniske variable, der er associeret med NT-proBNP med speciel fokus på nyrefunktionen og III) at identificere biologisk og klinisk variation af dette peptid hos patienter med kronisk hjertesvigt.

I et kohortestudie (n=345) blev patienterne fulgt i 2,5 år (median). I alt døde 70 patienter, og 201 blev indlagt. NT-proBNP indeholdt selvstændig prognostisk information og var associeret med øget risiko for hospitalisering og mortalitet. På baggrund af en log2 -transformation blev der lavet en simpel algoritme til klinisk brug: Hver gang NT-proBNP fordobles (125, 250, 500 etc.), øges risikoen for mortalitet med 56% og for hospitalisering med 19%. Glomerulær filtrationsrate var tæt associeret med NT-proBNP, som det var tilfældet også for hjerterytme, hæmoglobin og venstre ventrikels uddrivningsfraktion. Sammenhængene mellem alder og NT-proBNP og body mass index og NT-proBNP kan muligvis forklares ved confounding af glomerulær filtrationsrate. I et metodestudie (N=20) blev det observeret, at uge-til-uge-biologisk variation af NT-proBNP er lav under optimale steady state -omstændigheder. I et andet metodestudie (n=78) blev det observeret, at år-til-år-klinisk variation kan være høj uden at indeholde prognostisk information, men at patienterne beholdt deres rang i henhold til NT-proBNP, hvilket forklarer, at en enkelt måling af NT-proBNP indeholder prognostisk information.

Det konkluderes, at en enkelt måling af NT-proBNP indeholder prognostisk information, men at det er nødvendigt at tage højde for den højre skæve fordeling af plasmakoncentrationer af NT-proBNP og den høje år-til-år-variation uden prognostisk information. NT-proBNP skal vurderes i den kliniske kontekst (sammenhæng), og ændringer i NT-proBNP skal tolkes meget varsomt i klinisk stabile patienter. NT-proBNP bør opfattes som en kardio-renal markør på grund af en meget tæt association med den glomerulære filtrationsrate. Resultater fra igangværende studier vil fortælle os, om intervention er indiceret ved en givet absolut værdi eller en ændring i NT-proBNP.