Content area

|
|

Prognostisk værdi af N-terminal pro B-type natriuretisk peptid hos patienter med stabil iskæmisk hjertesygdom - sekundærpublikation

Forfatter(e)
Læge Charlotte B. Kragelund, læge Bjørn Aaris Grønning, overlæge Lars Køber, klinikchef Per Rossen Hildebrandt & klinikchef Rolf Steffensen H:S Frederiksberg Hospital, Kardiologisk-endokrinologisk Klinik E, H:S Rigshospitalet, Kardiologisk Afdeling B, Hjertecentret, og Hillerød Sygehus, Kardiologisk Klinik
###vp47756-1######vp47756-2### Vi undersøgte relationen mellem N-terminal pro B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) og risikoen for død i en population af 1.034 patienter, der havde stabil iskæmisk hjertesygdom og var henvist til Rigshospitalet med henblik på elektiv koronararteriografi. I opfølgningsperioden døde 288 patienter. Risikoen for død var betydeligt øget med stigende værdier af NT-proBNP ( hazard ratio for fjerde kvartil vs. første kvartil var 2,4 (95% konfidensinterval:1,5-4)). Denne øgede risiko var uafhængig af konventionelle kardiovaskulære risikofaktorer og venstre ventri...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(7):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Bjørn Erik Ejbye Sørensen | 26/05
2 kommentarer
af Morten Blomgren | 24/05
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 20/05
1 Kommentar
af Hans Henrik Freudenthal | 20/05
1 Kommentar