Content area

|
|

Propanolol effektiv ved behandling af posttraumatisk stresssyndrom

En placebokontrolleret klinisk undersøgelse viste, at propanolol givet før traumereaktivering reducerede PTDS-symptomer.

Forfatter(e)
Redigeret af Thomas Benfield, tlb@dadlnet.dk

Brunet et al testede hypotesen at betablokkeren propanolol, givet til personer som led i posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) før en reaktiveringssession, kunne reducere PTSD-symptomer. I alt 60 personer blev randomiseret til at modtage propanolol eller placebo 90 min før, de blev bedt om skriftligt at beskrive det traume, som havde resulteret i PTSD. Herefter læste patienten sin fortælling højt for en terapeut, der så lykønskede patienten for at have gennemført en vanskelig opgave og oplyste, at dagens opgave var overstået. Ved fem efterfølgende ugentlige besøg blev samme dosis af propanolol/placebo givet 90 min før sessionen. Ved besøget havde patienten mulighed for at ændre eller tilføje til sin beskrivelse, hvorpå patienten igen læste beskrivelsen højt for terapeuten. Ved afsluttet behandling var reduktionen i PTSD-symptomscore knap 40% for propanolol sammenlignet med 10-25% for placebo.

Overlæge Kurt Bjerregaard, Team for Tjenesterelateret PTSD, Lokalpsykiatri Odense, kommenterer: ”Evidensen er med dette studie tilstrækkelig til, at vi fra foråret 2018 har indført behandlingen med propranolol i forbindelse med individuel eksponeringsterapi ved behandling af veteraner med PTSD. Indtil videre er resultaterne fra vores klinik meget lovende, og vi følger løbende op på det kliniske outcome. Propranololbehandlingen tolereres godt, men i praksis er det vigtigt med forundersøgelser herunder EKG og måling af puls og blodtryk, så det sikres, at patienterne tolererer behandlingen”.

Brunet A, Saumier D, Liu A et al. Reduction of PTSD symptoms with pre-reactivation propranolol therapy: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2018;175:427-33.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer