Skip to main content

Prostataarterieembolisering som behandlingsmulighed ved prostatalidelser

Nyt Cochranereview har undersøgt virkningerne af prostatisk arteriel embolisering sammenlignet med andre procedurer til behandling af nedre urinvejs-symptomer hos mænd med benign prostatahyperplasi.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Lars Lund, Lars.Lund@rsyd.dk

18. jul. 2022
2 min.

Prostataembolisering (PAE) er et minimalt invasivt indgreb, hvor man i lokalbedøvelse, gennem a. femoralis i lysken, aflukker, dvs. emboliserer, arterierne til prostata, således at denne skrumper. PAE anvendes til udvalgte patienter som behandling af symptomatisk benign prostatahyperplasi (BPH), og RCT’er har vist, at PAE kan reducere urinvejssymptomer ved BPH.

I Danmark blev embolisering af prostata første gang beskrevet i 2015 hos en patient med BPH og transfusionskrævende hæmaturi [1].

Professor Andreas Røder, Afdeling for Urinvejskirurgi, Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet, kommenterer: »PAE er en spændende behandling, som ser ud til at have en effekt, der er identisk med TURP [transuretral resektion af prostata], hvad angår symptomreduktion baseret på validerede spørgeskemaer. Desværre er kvaliteten af de inkluderede studier fortsat dårlig, og der mangler stadig større randomiserede undersøgelser, som belyser PAE i forskellige segmenter af LUTS-patienter [patienter med nedre urinvejs-symptomer]. Den største aktuelle udfordring, vi har, er, at ingen større studier har fulgt patienterne i lang tid. Derfor mangler vi en sammenligning af TURP og PAE ud på 5-10 år, hvilket er afgørende for at placere behandlingen i vores redskabskasse for fremtiden«.

PAE synes fortsat mest attraktivt for patienter, hvor TURP ikke er muligt eller optimalt, f.eks. prostata > 80 gram og/eller skrøbelige patienter, som ikke er velegnede til fuld bedøvelse. Der er nu to centre i Danmark, der udfører PAE, og der er håb om, at også de øvrige centre, der besidder interventionsradiologisk ekspertise, kan komme i gang på sigt.

1) Rathenborg J, Andersen M, Zemani R et al. Embolisering af arteria prostatica kan anvendes ved svær blødning hos patienter med prostatahyperplasi. Ugeskr Læger 2015;177:V12140716.

2) Jung JH, McCutcheon KA, Borofsky M et al. Prostatic arterial embolization for men with benign prostatic hyperplasia: Cochrane review. BJU Int. (online 13. jun 2022).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen