Skip to main content

Proteomics based assessment of proteins in the cerebrospinal fluid

Cand.pharm. Anja Hviid Simonsen: Forf.s adresse: Bio-Rad, Symbion suite 243, Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø. E-mail: anja_simonsen@bio-rad.com Forsvaret finder sted den 23. februar 2007, kl. 14.00, Auditorium B, Teilum-bygningen, Frederik V's Vej 11, København. Bedømmere: Per Soelberg Sørensen, Niels Heegaard og Bengt Winblad, Sverige. Vejleder: Gunhild Waldemar .

9. feb. 2007
2 min.

Denne ph.d.-afhandling udgår fra Hukommelsesklinikken, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.

Målet med dette ph.d.-projekt var at identificere nye Alzheimer's sygdom (AD)-relaterede proteinbiomarkører ved brug af SELDI-teknologi.

AD er den hyppigste årsag til demens. I den tidlige kliniske AD-diagnose anvendes dokumentation af svækkelse af de kognitive funktioner suppleret med neuroimaging. I nogle kliniske afdelinger anvendes CSF markørerne beta-amyloid, tau- og fosfo-tau til at understøtte den kliniske diagnose. Der er et behov for nye AD-biomarkører for at forbedre den diagnostiske nøjagtighed samt opnå større indsigt i de ændringer, der forekommer i hjernen.

I det første studie blev spinalvæske (CSF) fra 95 AD-patienter og 72 raske analyseret. Et panel af 30 biomarkører kunne adskille AD fra raske. En multivariantmodel, der inkluderede syv proteiner, var i stand til at klassificere AD og raske med henholdsvis 97% sensitivitet og 98% specificitet.

Et uafhængigt evalueringsstudie omfattede CSF-prøver fra 85 AD-patienter, 32 raske og 20 patienter med frontotemporal demens (FTD). I dette studie blev 15 af de 30 potentielle markører fra det første studie bekræftet. Envidere kunne syv af de 15 markører også skelne mellem AD og FTD.

Afslutningsvis førte en analyse af 113 prøver fra patienter med mild cognitive impairment (MCI) til identifikation af 17 potentielle markører, der kunne skelne mellem stabile MCI-patienter og MCI- patienter, som progredierede til AD inden for en 4-årig periode.

Det konkluderes, at det identificerede panel af CSF-biomarkører poten tielt er anvendeligt som supplement til den kliniske AD-diagnose og som prognostiske markører i MCI. Flere af de identificerede markører kunne associeres til AD-patogenesen. Større prospektive studier er nødvendige for at bekræfte disse biomarkører og deres klinisk diagnostiske værdi.