Content area

|
|

Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme, 6. udg.

FADL’s Forlags nye lærebog i psykiatri er en velskrevet og, på godt og ondt, kortfattet lærebog til medicinstuderende og andre sundhedsprofessionelle.

Foto: FADL's Forlag
Forfatter(e)

Bogen har en håndfuld generelle kapitler, men er primært struktureret efter ICD-10, hvor de diagnostiske kriterier bliver beskrevet, samt en del vigtige fænomener, der ikke er nævnt i ICD-10. Der er løbende referencer til »Klinisk neuropsykiatri« fra samme forlag, men man kunne, i tillæg til dette, godt have ønsket sig referencer til anden litteratur.

Bogen er velskrevet med et flydende og lettilgængeligt sprog og vil kunne læses af både medicinstuderende og andre faggrupper samt af patienter og pårørende. Ud over de kliniske problemstillinger beskriver bogens forfattere mere samfundsrelaterede problemer som f.eks. det problematiske ved sengemanglen i psykiatrien eller det mærkværdige i, at en behandlingsdom kan indebære mulighed for frihedsberøvelse, men ikke tvangsbehandling.

Bogens oplagte konkurrenter er »Grundbog i psykiatri« af Simonsen & Møhl og »Klinisk psykiatri« af Mors et al, hvor sidetallene dog er hhv. fire og to gange så høje som i denne bog. Den relativt beskedne størrelse er på samme tid bogens største fordel og ulempe. Omfanget vil oplagt være attraktivt for mange medicinstuderende samt den travle kliniker, men det betyder også, at det har været nødvendigt at gå på kompromis med beskrivelserne af flere af de vanskelige begreber i psykiatrien.

De studerende med særlig interesse i psykiatri kan med fordel supplere med anden litteratur, og for intro- eller hoveduddannelseslæger vil mere omfattende litteratur være oplagt. Bogen er dog her brugbar f.eks. ved tilrettelæggelse af undervisning og lignende.

Samlet set er »Psykiatri« et rigtigt godt bud på en lærebog til størstedelen af medicinstuderende samt læger i et somatisk speciale, der har behov for en genopfriskning af psykiatrien. Generelt vil jeg anbefale bogen til alle, der ønsker en velskrevet, lettilgængelig indføring i psykiatrien. À

Redaktører: Poul Videbech, Morten Kjølbye, Thorkil Sørensen & Per Vestergaard

Forlag: FADL's Forlag

Sider: 400

Pris: 549,95 kr.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer