Skip to main content

Psykose hos cannabisbrugere

Et case-kontrol-studie viser, at incidensen af psykose er forhøjet hos daglige brugere og relateret til højt indhold af delta-9-tetrahydrocannabinol

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

23. apr. 2019
2 min.

Tidligere studier har vist en statistisk association mellem brug af højpotent cannabis, defineret som cannabis med et indhold af delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) på 10%, og forekomst af psykose. I et nyt international case-kontrol-studie baseret på ca. 900 patienter med førstegangspsykose i flere forskellige byer i Europa og en enkel by i Brasilien har man undersøgt, om incidensen er relateret til omfanget af forbruget hos den enkelte patient og til tilstedeværelsen af højpotent cannabis på det lokale marked. Forfatterne konkluderer, at dagligt forbrug af cannabis øger incidensen af psykose med ca. tre gange, mens dagligt brug af højpotent cannabis øger risikoen ca. fem gange. Personer med et sjældnere forbrug end én gang ugentlig havde ikke en forhøjet risiko for at udvikle psykose. Forfatterne skønner, at i byer som Amsterdam og London, hvor en stor del af markedet udgøres af højpotent cannabis, ville en fjernelse af cannabis reducere forekomsten af førstegangspsykose med hhv. 50% og 30%.

Professor overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, kommenterer: »Undersøgelsen understøtter den omfattende forskning, som i forvejen tyder på, at stort forbrug af cannabis er forbundet med en øget risiko for psykose. Jo hyppigere forbrug, jo større risiko. Jo højere indhold af THC, jo større risiko for psykose. Undersøgelsen er af høj kvalitet. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at de fundne resultater delvist kan forklares ved selvmedicinering. Dette vil kun kunne undersøges i et egentligt randomiseret langtidsforsøg, hvor unge udsættes for hyppigt cannabisforbrug eller placebo. Et sådant forsøg vil aldrig kunne finde sted. Vi må derfor basere vores konklusioner på observationelle studier.

Den store europæiske undersøgelse tyder på, at dagligt forbrug af cannabis med højt indhold af THC er så stærk en risikofaktor, at det kan have stor betydning for incidensen af psykose i et givet område. Vi har også i Danmark set en stigning i incidensen af psykose, som tidsmæssigt falder sammen med et stigende indhold af THC i den cannabis, som politiet beslaglægger«.

Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP et al. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Lancet Psychiatry 19. mar 2019.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen