Content area

|
|

Quantitative analyses of the in situ cellular immune response in cervical squamous cell carcinoma

Forfatter(e)
Læge Bettina Storgaard Nedergaard: Forf.s adresse: Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Hobrovej 18-22, DK-9100 Aalborg. E-mail: b.nedergaard@rn.dk Forsvaret finder sted den 14. september 2007, kl. 14.00, Auditoriet, Aalborg Sygehus Syd, Hobrovej 18-22, Aalborg. Bedømmere: Lotte Nedergaard Thomsen, Ole Mogensen og Erik Søgaard Andersen. Vejledere: Morten Ladekarl, Jens Randel Nyengaard og Karsten Nielsen.

Studierne, som indgår i denne ph.d.-afhandling, er udført på Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, i samarbejde med Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, samt Stereologi og Elektronmikroskopi Forskningslaboratoriet, Aarhus Universitet.

Der indgår tre studier i afhandlingen, og formålet var at undersøge det cellulære immunrespons ved livmoderhalskræft.

Formålet med det første studie var at præsentere en metode til at opnå basale biologiske data. Ved hjælp af stereologi estimerede vi densiteter af ti forskellige immuncellesubtyper i cervixvæv fra patienter med planocellulær cervixcancer. Immuncellernes anatomiske fordeling på intratumorale, peritumorale og stromale områder blev registreret i normalt epitel, dysplastisk epitel og cancer. Vores resultater viste, at der var flere immunceller i cancervæv sammenlignet med dysplastisk og normalt væv. Mediant var der 278 × 103 CD3+-, 69,1 × 103 CD4+- og 113 × 103 CD8+-celler pr. cancer. Der var 63 CD3+-, 11 CD4+- og 29 CD8+-celler pr. cancercelle. Metoden viste sig brugbar og kan være af værdi i klinisk patologisk forskning, samt til udvikling og evaluering af immunterapi.

Formålet med studie 2 var at undersøge, om der er forskelle i det primære cellulære immunrespons hos patienter med og uden recidiv af livmoderhalskræft, stadium IB. Vha. metoden fra studie 1 undersøgte vi cervixvæv fra 40 patienter (20 med og 20 uden tilbagefald af sygdom). De histologiske snit blev immunfarvet for CD1a+-, CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD20+-, CD45RA+-, CD45RO+-, CD57+-, CD68+- og GrB+-celler.

Vi fandt signifikant lavere densiteter af CD3+-, CD4+- og CD8+-celler (både intra- og peritumoralt) i væv fra patienter med recidiv. Vi fandt også signifikant lavere densiteter af intratumorale CD1a+- og CD57+-celler og peritumorale CD20+-, CD45RA+-, CD45RO+- og CD57+-celler blandt patienter med recidiv.

Studie 3 var et kohortestudie, som inkluderede 102 patienter behandlet for planocellulær cervixcancer, stadium IB eller IIA, i perioden 1990 til 2000. Studiet blev udført for at undersøge den prognostiske værdi af markører udvalgt på basis af resultaterne af studie 2. Det cellulære immunrespons blev undersøgt mht. densiteter af T-celler (CD3+), T-hjælper/regulatoriske celler (CD4+) og cytotoksiske T-celler (CD8+) i intra- og peritumoralt væv.

Vi fandt, at en stigning i densitet af CD3+- og CD8+-celler medførte en kraftig reduktion af risiko for tilbagefald. Risikoreduktionen var højsignifikant for både intra- og peritumorale celler. Den største reduktion af hazard ratio blev fundet ved en stigning i densitet fra 795 til 2.043 celler/mm2 (25 til 75% percentil) af peritumorale CD3+-celler og var 0,27. Tællinger af CD3+-celler kan potentielt være af værdi som prog-nostisk markør ved cervixcancer i tidligt stadium.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(36):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar