Content area

|

Radiofrekvensablation som alternativ til klassisk kirurgi ved insulinom i pancreas

Endoskopisk UL-vejledt radiofrekvensablation (EUL-RFA) er en effektiv og sikker minimalt invasiv behandlingsmetode til små insulinomer.
Endoskopisk UL-vejledt radiofrekvensablation skanning af af læsion i collum pancreatis efter ablation viser det resterende arvæv/ Ugeskr Læger 2022;184:V06220416
Forfatter(e)
Redaktionen

Insulinomer udgår fra betacellerne i de langerhanske øer, og udgør sammen med gastrinomer hovedparten af de hormonproducerende neuroendokrine neoplasmer i pancreas. Jansen et al gennemgår diagnostikken og behandlingen med fokus på EUL-RFA, hvorved man fremkalder en lokal vævsnekrose ved at lede højfrekvent strøm gennem en vandafkølet nål, hvilket medfører opvarmning af vævet til ca. 85 °C. De konkluderer, at hidtidige erfaringer viser, at metoden kan være et godt valg ved tumorer op til ca. 2 cm i diameter.

Læs statusartikel
Radiofrekvensablation af insulinomer i pancreas
Cecilie Jansen, Peter Vilmann, Lene Brink1, Mikkel Andreassen et al

Right side