Skip to main content

Recidiv og smerter efter behandling af hæmorider med elastik versus dearterialiseringssprocedure

Et stort, engelsk, randomiseret multicenterstudie viser, at der efter et år er flere recidiver ved en enkelt elastikbehandling end ved arterieligationsteknik, men recidivraten er den samme ved mulighed for flere behandlinger. Elastikbehandling er endvidere forbundet med færre smerter.

Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

16. dec. 2016
2 min.

Ca. en tredjedel af befolkningen har hæmorider, som afhængig af symptomerne behandles med tiltag fra kostvejledning til operationer i generel anæstesi.

I et stort multicenterstudie fra England randomiserede man 185 patienter til arterieligationsteknik (HAL) og 187 patienter til elastikbehandling. Man undersøgte recidivhyppigheden inden for et år og smerter efter de to procedurer. Smerteniveauet var signifikant mere reduceret efter elastikbehandling end efter HAL inden for den første uge efter indgrebet, men var ikke signifikant forskelligt herefter. Risikoen for recidiv var højere i elastikgruppen efter en behandling end i HAL-gruppen (49% vs. 30%; p = 0,001).

Hvis man tillod at analysere de inkluderede patienter, der fik foretaget endnu en procedure inden for det første år, i de to grupper, var der ikke nogen statistisk signifikant forskel i recidivraten (30% efter HAL og 37,5% efter elastikbehandling; p = 0,2). Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel i livskvalitet, symptomscore, kontinens eller komplikationer.

Overlæge Lilli Lundby vurderer: »Forfatterne konkluderer at gummibåndsligatur (RBL) er lige så effektivt som dearterialiseringsprocedurer (HAL, THD) efter et år. Der er imidlertid i dette studie metodologiske svagheder, som bør påpeges i forbindelse med fortolkning af resultater og konklusion. Det primære endepunkt er baseret på dels telefonopfølgning af patienterne, dels registreringer af, om patienterne har fået yderligere behandling for hæmorider, og endelig på journaloplysninger indhentet fra egen læge. De høje recidivrater i begge grupper afspejler formentlig en stor usikkerhed om, hvorvidt patienten reelt havde et recidiv. Efterfølgende har man lavet en post hoc-analyse, hvor man går ud over det primære endepunkt og ekskluderer patienter, der har fået foretaget flere elastikbehandlinger og er tilfredse efter et år. Dette medfører en reduktion i recidivraten i RBL-gruppen til 37,5%, og man konkluderer, at når RBL-behandlingen betragtes som en behandling med gentagne procedurer, er der ikke en signifikant forskel i succesraten mellem de to procedurer. Sammenlignende studier inden for kirurgisk hæmoridebehandling bør designes således, at hæmoridesygdommen klassificeres ensartet, operationsteknikkerne standardiseres, og der er en ensartet registrering af recidiv og komplikationer«.

Brown SR, Tiernan JP, Watson AJ et al. Lancet 2016;388:356-64.

ingen