Skip to main content

Reducerer paracetamol evnen til af føle empati?

Dette studie fandt, at paracetamol ud over at reducere egen smerteoplevelse også reducerede empatien for smerte hos andre. Resultaterne understøttes af undersøgelser med funktionelle hjerneskanninger.

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

7. jun. 2016
2 min.

Dette studie fandt, at paracetamol ud over at reducere egen smerteoplevelse også reducerede empatien for smerte hos andre. Resultaterne understøttes af undersøgelser med funktionelle hjerneskanninger.

Det har været foreslået, at evnen til at føle empati over for andres smerte, både psykologisk og fysiologisk, har et overlap med processerne, der fører til egen smerteoplevelse. Denne teori understøttes af undersøgelser med funktionelle hjerneskanninger (PET og fMRI), som har vist et overlap af aktiverede områder i hjernen ved oplevelsen af fysisk smerte og ved empati for andres menneskers smerte. I forlængelse af disse observationer undersøgte man i dette studie, om den almindeligt anvendte fysisk smertestillende medicin paracetamol ændrede empatien i forhold til andres smerte. Der udførtes to randomiserede forsøg med henholdsvis 80 og 114 forsøgspersoner. De blev givet 1.000 mg flydende paracetamol (forsøg 1: n = 40; forsøg 2: n = 59) eller placebo (forsøg 1: n = 40; forsøg 2: n = 55). Forsøgspersonerne skulle efterfølgende vurdere otte forskellige korte scenarier, hvor hovedpersonerne oplevede fysisk smerte (skar finger af, fik finger i klemme i en dør, trådte på et søm), social smerte (fars død, smidt ud af universitet). Forsøgspersonerne ratede i hvert scenarie først smerten hos hovedpersonen, og efterfølgende vurderede de, hvor meget hovedpersonen følte hurt, wounded og pained. Det første forsøg viste, at paracetamol reducerede den oplevede smerte og ubehag, når forsøgspersonerne læste scenarier om mennesker i både fysisk og psykosocial smerte. Paracetamol ændrede ikke stemningslejet signifikant, hverken i positiv eller negativ retning. I det andet forsøg gentog man undersøgelserne fra det første forsøg og udvidede forsøget med mere fokus på de empatiske effekter, og forsøget viste, at paracetamol ikke alene reducerede empatien i hypotetiske situationer, men også over for virkelige situationer med personer i social smerte. Forfatterne konkluderer, at paracetamol rent faktisk kan reducere empatien for smerte hos andre.

Formand for Dansk Smerteforum og specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, kommenterer: ”Brugen af paracetamol er meget udbredt, og evidensen for langtidsbehandling som smertestiller er stort set manglende: Hovedparten af kroniske smertepatienter kan seponere paracetamol som fast behandling, uden at de derved får flere smerter. Når dertil lægges, at denne overflødige behandling kan mindske empatien for andre, er det endnu en grund til at skærpe opmærksomheden omkring brugen af paracetamol. Resultaterne af dette studie skal tages meget alvorligt og bør følges op af flere studier”.

Mischkowski D, Crocker J, Way BM. From painkiller to empathy killer: acetaminophen (paracetamol) reduces empathy for pain. Soc Cogn Affect Neurosci 5. maj 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen