Content area

|
|

Regulation of renal aquaporins and sodium (co) transporters in experimental physiological and pathophysiological conditions

Forfatter(e)
Læge Tae-Hwan Kwon: Forf.s adresse: Vand og Salt Centret, Anatomisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, DK-8000 Århus C. Email: thk@ana.au.dk Forsvaret finder sted den 4. februar 2005, kl 14.00, Auditorium 424, bygning 230, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet. Opponenter: Carel van Os, Holland, Bengt Rippe, Sverige, og Jens Peter Andersen .

Doktordisputatsarbejdet er udført på Vand og Salt Centret, Anatomisk Institut og Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Det overordnede formål med dette arbejde, som omfatter en oversigtsafhandling samt 12 publicerede videnskabelige arbejder, var at afdække de cellulære og molekylære processer, der er involveret i nyrens regulering af kroppens vand- og saltbalance i en række eksperimentelle tilstande, der er forbundet med forstyrrelser i vand- og saltbalancen. Dette blev fokuseret på studier af reguleringen af aquaporinvandkanaler og natriumtransportproteiner. Endvidere blev reguleringen af natriumafhængige bikarbonat-cotransport-proteiner analyseret mede henblik på at klarlægge betydningen af disse transportproteiner i tilsvarende fysiologiske og patofysiologiske tilstande med ændret syre-base-homøostase. Afhandlingen kan opdeles i fire hovedelementer, som viste at ændret regulering af disse kanaler og transportproteiner i nyren spiller en afgørende rolle for udviklingen af ændret vand- og saltbalance eller syre-base-forstyrrelser ved: 1) eksperimentelt induceret akut eller kronisk nyresvigt, 2) eksperimentelt induceret nefrogen diabetes insipidus, 3) eksperimentelt inducerede syre-base-forstyrrelser og 4) eksperimentelle modeller med ændret plasma angiotensin II- og aldosteronniveauer.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(04):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer