Skip to main content

Rehabilitation upon brain injury from the perspective of basic and clinical sciences

Øjenlæge Helena Bergkvist, e-mail: helenabergkvist@dadlnet.dk
16. okt. 2006
02 min

ReCBIR står for Research Centre for Brain Injury Rehabilitation og består af fire institutioner, som blev præsenteret første dag: The Unit for Cognitive Neuroscience (Københavns Universitet), The Research Unit, Department of Neuroanaesthesia (HS: Rigshospitalet og Københavns Universitet), Brain Injury Unit of the Department of Neurorehabilitation of HS: Hvidovre Hospital og Center for Hjerneskade, Københavns Universitet, Amager. Endvidere deltog amternes Videnscenter for Hjerneskade ved Brita Øhlenschlæger .

Symposiet henvendte sig til alle, som beskæftiger sig med følgerne af hjerneskade. Det var derfor også meget relevant for læger.

To epokegørende resultater, som er en følge af samarbejde mellem grundforskning og klinisk forskning, blev præsenteret af Jesper Mogensen : The complex networks of the brain and the promising networks of science. Det ene resultat er en model, reorganization of elementary functions samt mekanismerne algorithmic strategies og elementary functions , som forklarer den neurale plasticitet og de kognitive mekanismer, som muliggør genoptræning efter hjerneskade, og også hvorfor en hjerneskade tilsyneladende nogle gange kan efterlade individet intakt og andre gange får udtalte konsekvenser.

Det andet resultat er opdagelsen af, at erytropoietin, som også dannes i hjernen, har en neuroprotektiv virkning, og at erytropoietin kan anvendes farmakologisk efter hjerneskade. En behandling, som kompletterer og fremmer genoptræningen og dermed begrænser konsekvensen af hjerneskade. Dette er vigtigt for læger at kende, netop mhp. den tidlige lægelige indsats.

En koncis gennemgang af den videnskabelige dokumen-tation blev præsenteret af Barbara Wilson , Medical Research Council, Cognition and Brain Sciences Unit, Storbritannien, hvor single case experimental designs (longitudinelt forløb) er bedst egnet til at belyse resultater ved hjerneskadebehandling. Således må vi se på det individuelle forløb hos den enkelte patient, og genoptræning bør tilpasses den enkelte person.

Anden dag blev der fremlagt resultater fra de deltagende institutioner: Pharmacologically supported rehabilitation after brain injury, Types of stimulation and forms of training ogGeneralisation effects and implications of rehabilitation .

Supplerende oplysninger kan findes på www.psy.ku.dk/recbir

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen